Alahady 21 Mey 2023

NEHEMIA 9.29-31

1-Mananatra mafy

Any amin’ny Filazantsara dia anisan’ny anarana ilazana ny Fanahy Masina mihitsy ny hoe : « mpaminany hafa » (Jao 14.16) ,ary mazana ny fanananarana dia miseho amin’ny endrika fibedesana sy famaizana mihitsy aza, saingy fitiavana no tena antony , fialana nenina mba tsy hananan-dratsy . Eto dia mabran’ny Soratra Masina fa fitenenana mafy nataon’ny Mpaminany sy famaizana tamin’ny alalan’ireo firenen-kafa no nentin’Andriamanitra nananarana ny Zanak’Israely ,saingy hita fa nisy nahafay ka nampiova azy tanteraka izany . Misy fotoana rehefa tsapana fa mahamay ny fananarana mihatra aminy dia mibebaka izy, saingy rehefa milamindamina indray dia lasa miverina amin’ny avonavona sy fandavana an’Andriamanitra indray. Koa mananatra antsika ihany koa eto ny Tompo mba tsy hanao tahaka izany ,fa hitondra fahazavana sy fahapotehana mandrakizay ho an’ny danahintsika ny fandavana ny Tenin’Andriamanitra .

2-Mamindra fo sy miantra

Toetra maha-izy azy sy mampiavaka an’Andriamanitra ny hoe: mpamindra fo sy mpiantra .Koa miantso antsika izany na toy inona na toy nona fahotana vita dia vonona mandrakariva Izy hamindra fo aminao Andriamanitra rehefa mibebaka tokoa ianao ka mivonona hiala amin’ilay ota izay nandavo anao . Nataon’ireto firenen’Israely ireto izany ao amin’ny Neh 10 ka nanao fanekena mafy teo anatrehan’Andriamanitra izy ireo rehefa avy niaiky ny fahadisoany manoloana izany halehiben’ny famindrampon’Andriamanitra tamin’izy ireo izany . Ary dia nizotra tsara ny fanarenana indray ilay tànana izay efa rava rehefa miverina mankato ny làlan’i Jehovah izy .

Fanontaniana :

Namindrana fo isika,inona àry ny tokony hatao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

| | 23. Ala. IV man. Trinite – Sampana Vokovoko Manga
1Mpanjaka 16. 8–10 | Lioka 21. 34–36 | 1Tesaloniana 5. 4–11

| | 30. Ala. V man. Trinite
Isaia 43. 1–7 | Jaona 18. 1–11 | Joda 24–25

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 07. Ala. VI man. Trinite
Salamo 68. 7–14 | Jaona 8. 12–19 | Kolosiana 1. 9–14

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)