Sabotsy 20 Mey 2023

EFESIANA 4.1-10

Andriamanitra miasa ny Fanahy masina ka:

1-Mampiray ny fiangonana

Tsy sitrak’Andriamanitra mihitsy ny isian’ny fizarazarana eo amin’ny fiangonana. Fa izay rehetra nantsoiny ka namaly tamim-pitiavana sy fahavononana tanteraka dia tian’Andriamanitra ho tena iray. Maro ireo andinin-tsoratra masina milaza izany , ary na dia i Jesoa Kristy Tompo aza dia nanao vavaka manokana mihitsy mba hahatanteraka izany (Jao 17.20-21) . Eto i Paoly dia mitanisa ny amin’ireo toetra tsara ananan’ny mpino mba hitandroana izany firaisan’ny fiangonan’Andriamanitra izany dia ny : « mahatsiaro fa olom-boaantson’ny Tompo ka manetry tena ,malemy fanahy ,maharipo ,mifandefitra amin’ny fitiavana ‘ » ,indrindra indrindra « ny fihazonana tsara ny firaisana amin’ny Fanahy » dia ilay Fanahy iray nanaovana batisa ny mino ho tena iray  » .Araka izany ,ny firaisantsika tsara amin’ny Fanahy Masina no hahatanteraka ny firaisan’ny fiangonana kristiana .

2-Manome ny fahasoavan’Andriamanitra

Ny fahasoavan’Andriamanitra izay lehibe indrindra dia ny famonjena (Efes 2.8-9) .Raisin’izao tontolo izao amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesoa kristy Mpamonjy izany famonjena izany . Ary i Jesoa Kristy dia ambaran’ny Soratra masina eto fa nitafy fanetrentena tanteraka ka nanaiky hidina ho any ambanin’ny tany mihitsy aza (and9) .Rehefa nandresy ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao Izy dia niverina niakatra ho any an-danitra ho ao amin’ny toeram-boninahitra izay nilaozany ,ka mandray izay rehetra mino Azy hiara-manam-boninahitra Aminy .Omen’Andriamanitra ny fahasoavany ( famonjena ) .Koa andeha horaisintsika amin’ny alalan’ny finoana izany .

Fanontanaiana:

Inona no heverinao fa hampiray ny fianfgonana kristiana ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Jona: IORENAN'NY FAHAFAHANA NY TOMPO

| | 04. Ala.Trinite
Mpits 4.14-24/ Jao 8.31-38 / Asa16.16-24

| | 11. Ala.II man. Trinite - SEKOLY FJKM
Sal 66. 8-12 / Jao 8.1-11 / Asa 16.25-34

FJKM Fahazavana

Andriamanitra miasa ny Fanahy Masina