Sabotsy 21 Janoary 023

Salamo 95.1-11

Ny olona mahatsiaro ny faharian’Andriamanitra

1- Midera sy mihoby Azy

Ny fiderana dia tena fiainan’ny olon’Andriamanitra. Fa toe-po manao ahoana tokoa no hanatanterahana izany? Amin’ny fifaliana dia «Aoka hanao feo fifaliana», fifaliana izay tsy amin’ny endrika ivelany fotsiny na atao itadiavana fahafinaretam-panahy mandalo, fa ilay fifaliana tena izy teraka noho ny fihaonana amin’i Jesoa Kristy velona, ilay «Vatolampy famonjena antsika» ; amin’ny fo madio sy mahitsy fa «izay madio am-po no hahita an’Andriamanitra» na koa hoe : «hankeo anatrehany amin’ny fiderana», amin’ny fo mahatsiaro ny soa rehetra noraisina maimaim-poana avy amin’Andriamanitra. Mahalala mankasitraka sy misaotra Azy noho ny amin’izany. Ary indrindra amin’ny fo feno fitiavana sy fanajana tanteraka «ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika; aoka isika handohalika eo anatrehan’i Jehovah, Mpanao antsika»

2- Mankato ny Teniny

Ireo toe-po voalaza ireo dia tsy vokatry ny fandinihana sy fikarohan’ny saina tsy akory, fa araka izay lazain’ny Tenin’Andriamanitra. Araka izany dia tena fepetra fototra sy mampiavaka ny fianan’ny olona mahatsiaro ny faharian’Andriamanitra ny fankatoavana ny Teniny, nihoatra noho ny zava-kafa rehetra. Ny olona maniasia rahateo dia tsy mba hiditra ao amin’ny fitsaharan’Andriamanitra fa «ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy»

Fanontaniana :

Inona no fantatrao, ambaran’ny Soratra Masina momba ny fiderana an’Andriamanitra? Ahoana no iainanao izany?


Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA