Alatsinainy 21 Novambra  2022.

 Marka 13.28-37

Ny atao mandra-piavin’ny  Tompo :

1.Mailo (and.28)

Asain’I Jesoa mailo tsara eto ireo mpianany satria tampoka ny fahatongavany  eny amin’ny rahon’ny lanitra.Nisy ireo fambara mialoha izay efa nolazainy: ny adin’ny firenena sy fanjakana …efa miseho amin’izao andro izao avokoa ireo.Noho izany  efa akaiky tokoa  io andro io nefa ilay daty marina tsy misy mahalala.Ny  fahendrena izany dia ny fahamailona mba hovonona amin’ny fotoana rehetra.Avia Jesoa Tompo.!

2.Matoky ny Teniny (and.31)

Azo antoka mihitsy aloha fa raha tonga izany fotoana izany,dia loza mahatsiravina no hiseho,tsy hay visavisaina,na isika aza dia ho tojo izany , saingy ny manome fanantenana ho antsika fa na tra-doza aza ny olon’izao tontolo izao ,dia isika kosa avahana satria ao ny Tenin’I Jesoa hoe: ”Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny Teniko tsy mba ho levona”; izany hoe: izay zavatra hita amin’izany fotoana izany handalo avokoa satria ho levona,fa ny Teniny kosa hitoetra mandrakizay.Mitoetra ho marina mandrakizay.Ny tokony hataontsika izany dia tsy matahotra fa matoky ny Teniny fa marina mandrakizay izany.

3.Miambina (and.33)

Ny atao hoe miambina dia tsy matory,tahaka ireo natao hiambina amin’ny alina: tsy mahazo rendremana akory aza.Dia toy izany isika,taomina  tsy hatory fa miezaka ny hahatsiaro saina mandrakariva.Ny torimaso ara-panahy dia  ny fahotana,ary ny  fomba handresena ny fahotana dia ny Tenin’Andriamanitra sy ny vavaka.Samia ary  mivavaka sy mirakitra ny Tenin’Andriamanitra.!

Fanontaniana:

Inona amin’ireo no efa tratranao eo am-piandrasana ny Tompontsika hiverina ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy