Alahady 21 Novambra 2021

Jaona 11. 21 – 27

Alamino ny sainao ry mino !

  1. Fa mahita làlana mandrakariva ny Andriamanitrao (and 21 – 22 )

 Marta dia nino fa mbola misy zavatra hafa hain’i Jesoa atao ihany, na dia tsy teo aza Jesoa fony narary ny anadahiny ka maty ihany. Isika ihany koa tokony hanana finoana tahaka izany ,ka na dia toa tsy mihetsika amin’ny trangan-javatra hafa iray nangatahantsika aza i Jesoa, dia mbola misy zavatra hafa hainy atao fa alamino fotsiny ny saina sy ny fo. Izany foana mihitsy matetika ny fomba fiasan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Eo vao tena ampiasaina ny finoana, ny mampalahelo anefa dia eo no betsaka ny latsaka. Hoy ny Jeremia 29 : 11 : «  Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo ny fanantenana ny amin’ny farany ».

2. Fa manana fahefana amin’ny zavatra rehetra ny Andriamanitrao ( and 23 – 26 )

Manana fahefana amin’ny fahafatesana Jesoa Kristy sady manana fahefana amin’ny fiainana koa, satria Izy no mpamorona aina. Na dia maty fanahy aza isika dia afaka mamelona ny fanahintsika Izy. Na dia maty koa aza ny vatantsika dia mbola afaka mamelona izany vatana izany Izy, raha hitany ny mahamety izany. Kanefa aza miandry an’izany fa sao diso fanantenana, aza hadinoina fa olombelona isika. Miezaha, na sarotra aza ny mandamina ny saina sy ny fo; fa ao aorina kely ao dia ho voavalinao ny fanontaniana saro-balina ao an-tsainao ao.

Fanontaniana :

Raha manoloana ny fahafatesana ny olona izay miantoka ny fiainanao, mbola matoky ve ianao fa mbola voaantoka ihany izany fiainanao izany ?

SAMPANA SEKOLY ALAHADY FOIBE FJKM

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY