Zoma 19 Novambra 2021

Matio 7. 24 – 29

Izay mankato ny tenin’Andriamanitra

1- Dia olona misaina mahalala ny tanjon’ny fiainany ( 24,25)

Ny olona misaina dia izay mametraka ny ho aviny amin’izay azo antoka, toy ny lehilahy manorina ny tranony ambony vatolampy Izany no atao hoe : lehilahy hendry. Matoa ny olona iray manapa-kevitra ny hankato ny Tenin’Andriamanitra dia efa nosaininy tsara fa ny Tenin’Andriamanitra dia tsy ho levona mandrakizay fa tsy mba toy ny tenin’olombelona izay tsy azo hitokiana . Tsy misy eritreretiny intsony ny ho aviny ka dia tafatoetra ery ny fony. Ny toetran’Andriamanitra izay ‘mandrakizay » no antoka iorenan’ny fahatokiantsika Azy. Ao ihany koa ny maha Tompon’izao rehetra izao Azy, izany hoe tsy misy tsy ananany sy tsy hainy.

2- Izay tsy mankato kosa dia adala tsy mba mahay mijery lavitra ( and 26,27)

Tsy iadian-kevitra fa adala ny olona manorina ny tranony ambony fasika. Tena mitovy amin’izany mihitsy izay tsy mankato ny Tenin’Andriamanitra . Mihevitra ny hahita fahasambarana ivelan’Andriamanitra. Tsy inona izany fa ny fahendren’olombelona, ny harena mora miova sy mety lany, ny fahafinaretana mandala sns… Izay mety heveriny ho fiadanana, nefa mandiso fanantenana. Tsy fantany anefa fa Jesoa Kristy no Tompon’ny fiadanana. Izao tontolo izao dia tsy hitondra fahasambarana maharitra na oviana na oviana. Hoy ny voasoratra ao amin’ny 1 Jaona 2. 17 :  » Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filàny fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay ».

Fanontaniana :

Fantatrao tsara ve izay itokianao ny ho amin’ny ho avinao ?

SAMPANA SEKOLY ALAHADY FOIBE FJKM

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY