SP MIARINARIVO FAHAZAVANA (27)

Lot: A.X.6. Antanisoa. 117. Miarinarivo

Tel: 033 02 635 03

spmiarinarivofahazavana@gmail.com

Biraon’ny SP

FPS : RAZAFINTSALAMA Paul-0330263503

FM1 : RAZAFIMAHALEO Rowlands Peter, Mpit, 034 69 669 40

FM2 : RANDRIANARISOA Robinson, Diak. 032 64 219 76

MSF : RANDRIAMBAHALISOA Bernard, Mpt 034 95 370 16

MSV : RANDRIANATORO Armand, diakona, 034 16 647 90

MPV : RANDRIANIRINA Harimbola Sylvain, Diak., 034 69 010 95

MLS : RAKOTOMBOLA Jean Marc, Mpit, 033 13 112 60

Mpampiasa CNaPS Matricule N° : 950 678

FIlan-Kevitra momba ny FAndaminana MPItandrina

Filoha : RASAMIMANANA Mino Andriampenosoa, 033 85 286 89

Filoha mpanampy : RAZANAJATOVO Fanomezantsoa Jaona, Mpit, 032 51 616 21

Mpitantsoratra : RAZAFINDRATSMBA Norosoa Lalao, Mpit, 033 17 321 72

Mpikambana : RASOAMAMPIONONA Jeanne, Mpit, 033 21 091 30

ANDRIANASOLO Mirantsoa Harivelo,

 034 15 609 02

IHASINA RAZAFINDRAKOTO Jaona,

033 12 778 87

An-tratra :

RANDRIAMBOLOLONIAINA Laurent Jules,

RAKOTOVAO Jean Claude, 034 15 317 72

FIlan-Kevitra momba ny FAndaminana FIangonana

Filoha : RANDRIAMIANDRISOA Jean Robin, diakona, 032 66 427 65

Filoha mpanampy : RANDRIANOBINA Herimalaza, Mpit, 034 03 029 18

Mpitantsoratra:

RAVOSON Pierre Michel, 034 15 063 65

Mpikambana:

RANDRIAMORA Philibert

RAKOTOARINELINA Jeremy

RANDRIANARISOA Didier

RAKOTONDRAMIALY Vonimboahirana Fanantenana Mpit

RAVOLOLONIRINA Hanitrinirainy Mpit

RAZAFINDRATSIMA Mamy Nirina Désiré, Mpit

RAKOTOARISOA Mamitiana Olivier, Mpit

An-tratra:

RANDRIANARISOA Sendra Mahefa

RADIARISON Célestin

RASOAMIFIDY Mandaniaina, Mpit

ANDRIARIMANANA Yollande, Mpit

SAF/FJKM

RAHARILALAO Léa Irène Disp ISALAMA Andolofotsy 033 08 392 12

Dr RAVOSON Pierre Michel, Disp ISALAMA Sanganoro, 034 15 063 65      

Ireo Mpitandrina sy ny Fitandremana Entiny

RALAMBOMIARANA Niry Haja : Ambalavato Vaovao 033 17 602 67

RAVELOTSEHENO Feno : Ambatolampy Ifanja 032 62 670 21

RAKOTOVAO Jean Claude : Ambatomanjaka 3 F 034 15 317 72

RABARISON Fidiarilala : Ambatomisangy Fitiavana 034 43 922 01

ANDRIANASOLO Mirantsoa Harivelo : Ambohimirary Faharetana
034 15 609 02

RANDRIANJAFY Valiarisoa Laurent : Amparibohitra Fitahiana 034 43 321 45

RAZAFINDRATSIBA Norosoa LalaoAmpefy Ifanja 033 17 321 72

RASAMIMANANA Mino Andriampenosoa : Analavory Fitiavana 033 85 286 89

RAZAFINDRATSIMA Mamy Nirina Desiré : Andolofotsy Fitahiana 033 08 774 34

RAKOTONDRAMIALY Vonimboahirana Fanantenana : Ankorondrano
033 12 778 87

RAZANAJATOVO Fanomezantsoa Jaona : Ankotrabe 032 51 616 21

IHASINA RAZAFINDRAKOTO Jaona : Avaradalana 033 12 778 87

RAMBELOARIHAJA Farasoa : Bedasy Fanavaozana 032 41 891 87

RANDRIAMBAHALISOA Bernard : Fenoarivobe Fahasoavana
033 32 869 93

ANDRIANJAFY Nalisoa Ezekiela Manoa : Firavahana Fehizoro 034 51 671 00

RASOAMIFIDY Mandaniaina : Firavahana Fitiavana 034 51 671 00

VOLASANA Stéphanie Edithe : Kianjamalaza Faharetana 033 04 426 67

TAHINA Manantsoa : Mahabo Finoana 034 58 527 58

RANDRIAMANAVOTRA Yonnat Randrine : Manazary Fiakarantsoa Nazareta
032 49 982 58

RANDRIAMBOLOLONIAINA Laurent Jules : Mandiavato Filadelfia 032 53 934 02

RANDRIANOBINA Herimalaza : Mangatany 034 03 029 18

RAHARIMANDRANTO Liva Daniel : Miarinarivo Finoana 033 05 085 19

RASOAMAMPIONONA Jeanne : Miarinarivo II 033 21 091 30

RAZAFIMAHALEO Rowlands Peter : Sanganoro Fahazavana 034 69 669 40

RAKOTOMBOLA Jean Marc : Soamahamanina 033 13 112 60

RAKOTOARISOA Malalatiana Olivier : Tafaina 032 50 633 42

ANDRIARIMANANA Yollande : Ziona Vaovao Tsianovana 033 01 918 37

RANDRIANANTENAINA William : Ziona Fitahiana Ierana 032 46 970 15

RAKOTOVOAHANGY Hery : Anosibe Famonjena 034 06 183 76

Ireo Katekista Delege (Kd)

RANDRIANARISOA Didier : Mahaliana Fahazavana 033 16 162 17

RAKOTONANDRASANA Victor : Ambohimandroso Fanantenana

RAMAMINIRINA Harison Remy : Ambohimarina Fanavaozana
034 88 220 03

RANDRIAMORA Philibert : Andrefanalatsinainy 032 50 872 10

RAKOTONJANAHARY Solofo Alphonse : Anjahana 032 40 774 52

RATSIMBARISON Jean Claude : Antambiazina Fehizoro 033 79 715 42

RANAIVOARIMANANA Eloi : Antamboho Fanavaozana 032 49 393 19

RANDRIAMANGA Daniel : Antoby Fanantenana Vaovao 032 44 327 50

FILIPOARISON Fanja Armand : Avaratrinirano Fitiavana 032 60 644 82

RAKOTOARIVAHOAKA Jean : Fenoarivobe Kritsy Fehizoro 032 59 165 10

RABENANTENAINA Jean De Dieu : Kianjamalaza Faharetana

RAKOTONDRAZAFY Daniel : Betsinjovina Fitiavana 033 48 834 98

Ireo Tale sy ny sekoly iadidiany

TALE FPMP.27 : RANDRIANIRINA Harimbola Sylvain – 0346901095 : leprinceharimbola@gmail.com

CP FJKM Sanganoro Ifanja : RAVELOMANANA Roland – 0346966940 :

CP FJKM Ziona Vaovao Mangatany : HERINIRIANA Jeannot Ferdinand – 0339204284 :

EP FJKM Ambatomanjaka : RAZAFIARITSIMBA Miarintsoa Rogeline :

EP FJKM Ankanisoa Fitiavana Ambohibe : RAHOLINIRINA Hanitra Narindra :

EP FJKM Anosivola : RAMANANARIVELO Andrisoa Abel – 0327589838 :

EP FJKM Antso Mahaimandry : RAVELOARITSIBA Fenosoa Nariseheno :

EP FJKM Fahazavana Ankadimena : RASOANIAINA Voahanginiaina Liliane  – 0322699062 :

EP FJKM Fanamiana Savidahy : ANDRIAMIHAJASOA Lazanirina :

EP FJKM Fanantenana Ambatolampy : RAVELOARITSIBA Fenosoa Fanomezantseheno – 0332522765 :

EP FJKM Fanantenana Ankijana Talata Ambatofolaka : ANDRIAMAHOLISON Jules :

EP FJKM Fanantenana Morarano   : ANDRIANAIVO Herilala :

EP FJKM Fanantenana Tianarivo Ifanja : ANDRIANARIFENO Ruffin :

EP FJKM Fanantenana Tsarahonenana Maropapelika : SANDRATRINIAINA Noronirina Hasinatiana :

EP FJKM Fanilo Fiadanana :  –

EP FJKM Fanovozantsoa Tsinjorano : RAVAOHARITIANA Lydie Chantale :

EP FJKM Fidasiana Ambohibary Est : RAHARISOA Isabelle :

EP FJKM Finoana Ambodiamontana Ambohibary : RAMBOLAMANANA Jean Chrys :

EP FJKM Fitiavantsoa Ambohitsitakatra : RAVELOARISOA Felaniaina  :

EP FJKM Imerinavaratra : RANDRIANAMBININA Setrarivo :

EP FJKM Koloina Ampasamanatongotra : RAVOLOLOMALALA Hanitra Aminah – 0336395120

EP FJKM Loharano Andolofotsy : RAKOTONDRAZAFY Daniel – 0330363959 :

EP FJKM Lovasoa Ambohitrakely Miadanarivo :  – :

EP FJKM Lovasoa Manerinerina Amparihiritra : RAMAHEFARIMANANA Dieudonné :

EP FJKM Manazary Valalafotsy Tsarahonenana : RAMALANJAONA Jean Pierre – 0322195076 :

EP FJKM Mataviakoho :  –

EP FJKM Morarano Amparibohitra : RAKOTONIAINA Tolotra :

EP FJKM Ny Finoana Marovotry Masindray :  – :

EP FJKM Safidisoa Andranovelona : RAKOTOARINAIVO Jean Victor :

EP FJKM Sampamboaloboka Avaradalana Ambohimandroso : RANDRIAMBOLOLONA Fenomalala – 0338309233

EP FJKM Soavinarivo :  – :

EP FJKM Taratra Anosimiarina Miadanarivo :  –

EP FJKM Vatofehizoro Antanimbary Amboniriana : RASOANAMBININA Lisette – 0331369290

LP FJKM Analavory : ANDRIAMIADANARIVO Mamiarisoa Jacques Odile – 0331446276/341556875 : tale.rozelina@gmail.com

LP FJKM Antanisoa : RANDRIANIRINA Harimbola Sylvain – 0346901095 : leprinceharimbola@gmail.com

LP FJKM Fahasoavana Fenoarivobe : RAVOLOLONIRINA Hanitrinirainy Bakolisoa Anny Clara – 0325912818

LP FJKM Mofonaina sy Fahasoavana Firavahana : RASOANJANAHARY Lalaina Nadine

Atontan’isa tsara ho fantatra

Fiangonana : 190              Mpitandrina : 29

Sekoly : 22                       Fitandremana : 51

Katekista Delege : 12         Mpampianatra : 173           

VOMM : 18

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV