SP MATSIATRASOA (25)

LOT 0705B/0300G Ambohimpiraisana Fianarantsoa BP.1184

Fianarantsoa 301

Biraon’ny SP

FPS  : JEREMIA Jean Louis, Mpit

          034 52 517 72

          jeremiajeanlouis32@gmail.com

FM1  : RAKOTONDRASOA Nomenjanahary Hervé, Mpit. – 034 13 595 93   

FM2: RAMANANDRAISOA Hasivololoniavo – 034 75 315 65

MSF: RAFENOMANANTSOA Andriamparany, Mpit.034 64 824 40

MSV  : RABEMIAFARA Marie Paulin – 034 63 970 61

MPV  : RAKOTOBE Olitiana Andosoa – 034 20 984 04

MLS: RATSIMIZARA Jacques Germain – 034 19 847 18

Solotena SP ao amin’ny MF

RABEMIAFARA Marie Paulin, Diak. – FJKM Fehizoro Mampiray

Ireo Mpitandrina sy ny Fitandremana entiny

ANDRIAMALALA Banitriniaina :  Antranosoalaza Vavahadin’ny lanitra 034 46 307  75

ANDRIAMAMPIANINA Valison Josoa :   Ikianjasoa Rasalama  034 98 908 58

ANDRIAMBAHINY Maminiaina : Antarandolo Fitiavana  034 03876 84

ANDRIAMIARINTSOA Valoson Solo :  Antranobiriky kristy Fiorenana 034 46 183 97

ANDRIANARY Jean Philemon :  Betela Fanantenana  034 61 693 98

ANDRIANARISOA Bruno Fidel : Ambalavao Fahazavana 034 08 615 63

FANANTENANTSOA  Nivoherimino : Soanihaviana  034 04 631 17

RAFENOMANANTSOA  Andriamparany :  Tsaramandroso Ziona Fihavaozana
034 64 824 40

RAHARINTSALAMA Riri Serges :  Imanasoa Fanasina  034 70 656 46

RAKOTONDRASOA Nomenjanahary Hervé : Manolontsoa Finoana 034 13 595 93

RAKOTOVAZAHA Zo Hasimanga :   Moralina Fahazavana  034 03 057 66

RAMAHAVONJY Ninja Vololona :   Ambatomena Fitiavana 034 64 336 93

RAMBOLATIANA Olisoa Nivoseheno : Salema Mandrakizay Manolafaka 034 95 994 03

RANADIMBY Fanantenana Lovasoa :  PE Ikalamavony  034 63 182 10

RANARISOA Fidy Ntseheno :   Ambatotsidikaina 034 84 981 77

RANDIMBISON Andriamahandry V :  Jerosalema  Vaovao Ambohimahasoa
 034 95 918 29

RANDRIAKALO Mija  Andrianaivo :   Tohono 034 12 757 67

RASABOTSILAHY Emilson : Talata Ampano Fanavaozana  034 78 337 75

RASOANANTENAINA  Bodonirina :   Ampatora Famonjena 034 33 772 89

RASOLONIAINA Bebiarisoa : Beravina 034 53 603 35

RATOVONJANAHARY  Parfait Auguste :   Vohitraivo Fitiavana  034 66 609 97

RATSIMIZARA Jacques Germain : Ambalavao Fiderana  034 29 280 35 ;  033 49 741 53

RAVELOMIANDRISOA  Tinarivo : Befeta  034 08 402 83

RAVELONJOMA :   Betlehema Ankofafa  034 95 006 07

RAVELOSON Tokiniaina :   Imanampisoa Ilavarano 034 48 211 17

RAVONIARIMANANA Marie Justine :  Fehizoro Mampiray  034 36 295 93

RAZAFIMAHATRATRA Fanjasoa : Alakamisy Itenina Mandrosohery 034 29 280 35 

RAZAFINDRATRIMO Zara Claudio :   Mahasoabe Filadelfia  034 18 846 06

RAZAFINDRAVERO Lovasoa  Patricia : Itomboana : 034 06 317 74

RANDRIAMANANARIVO Hery  Andoniana : Antsahanjanahary Fifaliana 034 95 353 29

RAFANOMEZANTSOA Hambinina Harinoro :  Mahereza  034 84 557 94

IREO KATEKISTA DELEGE

RABARIJAONA Eloi :  Maneva 034 68 884 05

RABEMANANJARA Harinirina Clotilde : Lovasoa Matsiatra  034 70 757 40

RABIA Germain :  Ambalakindresy 034 96 991 70

RAJAONARIVELO Samuel :  Andranomiditra 034 20  997 55

RAKOTONIRINA François Xavier : Ambohimanarivo  034 92 795 47

RAKOTOZAFY Albert Jean :  Ambalamahazoanony 034 37 995 95

RANAIVOZANANY Bonaventure : Ankaritsananana 034 68 529 97

RANDRIAMAMPIONONA Emile :  Manandray  034 85 432 83

RANDRIAMAMPIONONA  Philibert :   Sahamalaza 032 71 126 04

RANDRIANANTENAINA Edmond : Ambalamarina Ankaranosy 034 43 076 78

RANDRIANANTOAVINA Romain : Analanimaitso

RANDRIANASOLO Albert :   Fandrandava 033 13 692 54

RANDRIANIRINA  Edouard :   Ivohimanombo

RANDRIAVIMALALA  : Samuelson :  Vohidalona  032 42 552 93. 034 97 796 43

RASOANANDRASANA Germaine :  Ampangabe Vohibola

RASOARINORO Noeline :   Ambatosoa 

RASOLONOMENJANAHARY Olivier :  Lovasoa Vohimarina Vavahadin’ny Lanitra

RATSIMBAZAFY Andrianirina :   Mananjarasoa

RAVOLOLONIRINA Jacqueline :   Isorana  034 12 354 56

RAZANAMOELINA Justine :  Alatsinainy Ialamarina  034 03 515 71

TODIARINJANAHARY  José :   Ambohinamboarina 034 87 097 83

TOVOHERINDRAINY Jeremia : Anjamana  033 70 100 40

RABOTOSON  Dieu Donne :   Ambatoteraka :

RALAIMARO Andriamanantena :   PE Ikalamavony  034 18 468 16

RAZAFIMANDIMBY Jean Martin : Salema Famonjena 034 58557 36

RAZANATSIMBA Perline : Vinanitelo Fihavaozana 034 21 815 09

Ireo Tale sy ny Sekoly iadidiany

TALE FPMP.25: RAKOTOARIMANANA Andriambola Herizo                      0347402451/0324657376 – lyceerandzavola@yahoo.com

CP FJKM Ambalamanenjana Moralina : RAZANANIRINA Joséphine

CP FJKM Fanambinantsoa Sahave : RAVONIVOLOLONIAINA Ando Anicette Bienvenue

CP FJKM Narindra Soafanirina Ivondrona : RANDRIANANDRASANA Martin

CP FJKM Tsarafara Alakamisy Itenina  : RASOANIRINA Charline

EP FJKM Alatsinainy Ialamarina : HERINIAINA-MAMIARISOA Marie Olivia

EP FJKM Ambalabe Befeta Vohitsambo Andrefana : RAZAFIMAHAFALY Jean Baptiste

EP FJKM Ambalahambana Andranotakatra : RAZAFINOMENTSOA Félicitée

EP FJKM Ambalalamay Soa Tsa Hiova : RATALATA Modeste François

EP FJKM Ambalamahasoa Est : RAMAROVAVY Marie Juliette

EP FJKM Ambalamahazoanony  :

EP FJKM Ambalamarina S. : RAVAOHITA Marcel

EP FJKM Ambalamarina Vohitrarivo : RANDRAVAO Jean Baptiste

EP FJKM Ambalaseva : RANDRIANARIJAONA S. Albert

EP FJKM Ambararata : NJARA BENJAMINA Edena

EP FJKM Ambodisandra : RAVOLOLONIRINARISOLO Jacqueline L.

EP FJKM Ambohimiarina : RAFIDIMANANTSOA Abel

EP FJKM Ampandra : RAKOTOMALALA Lucien Jean

EP FJKM Andranotakatra :  –

EP FJKM Andromivato Vinanitsareana : RAJAONARISON Théodore

EP FJKM Ankarana : RAZAFINDRASOA Julienne

EP FJKM Antsahamaro : RAZAFINDRAFARA Germaine

EP FJKM Fanantenana Ratiarisoa Tohono : RAFANOMEZANTSOA Jean Modeste

EP FJKM Itaratana Miaradia : RAKOTOMANDIMBY Innocent Xavier

EP FJKM Laimavo Mananda : RAKOTONJANAHARY François Xavier

EP FJKM Lohomby Vohibe :  –

EP FJKM Lovasoa Anjano : BAKONIRINA Marie Lucie Emma

EP FJKM Mahasoa Nanjona : RANDRIANASOLO Jean Bosco

EP FJKM Mahereza : HARINANTENAINA Rondromandravaka

EP FJKM Manohisoa Vohidalona : RAZAFINDRASOA Joeliniasy Justine

EP FJKM Miaramandroso Todiana : RASOANIRINA Vololoniaina Odile

EP FJKM Randzavola Ambohitrantenaina :
HARISEHENO Andriamananarivo Salohimbolafotsy

EP FJKM Rianana : RAKOTONOMENJANAHARY

EP FJKM Sahave : RAZAKANIRINA Vonihelisoa Sitraky Ny Avo

EP FJKM Soafaniriana Sahambavy Ambohimandroso :
RANDRIAVIMALALA Nandrasantsoa Samuelson

EP FJKM Soamiafara : RAVOMANANA Aurélie

EP FJKM Soanierana : LAMBOARIVELO Noeline

EP FJKM Talata Fandrandava : RANDRIANASOLO Albert

LP FJKM Randzavola Ivohidahy : RAKOTOARIMANANA Andriambola Herizo

LP FJKM Rozelina Antarandolo :

Atontan’isa tsara ho fantatra:

Fitandremana: 74              Sekoly: 24

Fiangonana : 217              Mpampianatra : 80

Mpitandrina : 27                KD: 29

Kristiana: 23 880               MFT : 7 999

Diakona: 1035                  Loholona : 225 Mpiandry : 171

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV