Alatsinainy 13 Septambra 2021

ROMANA 6.1-7

Tsy manan-draharaha amin’ny fahotana ny vita batisa

Ny fotom-pampianaran’iPaoly momba ny fanamarinana maimaimpoana ny mino dia azo lazaina fa arakaraky ny fialan’ny fahotana no tsy maintsy hisiana sy hanamafisn’ny fahasoavana koa izay hiasa sy hanasoa ny mino . Raha izany àry, tokony mety izany ny miaina hatrany ao anatin’ny fahotana ? Tsia avy hatrany no valiny . Tsy azo ekena mihitsy izany , araka ny fampianaran’i Paoly .Nilaza mantsy izy fa miainga amin’ny fifandraisan’ny mpino amin’i Kristy amin’ny alalan’ny batisa izay nampiasana ireto fihetsika telo ireto mba hantanterahana izany :

1-Ny fanitrihana anaty rano

2-Ny fiarahana nilevina tamin’i Jesoa tao anaty rano izany hoe: efa maty ao anaty rano ny olona

3-Kanefa afaka natsangana amin’ny maty niaraka taminy indray kosa

Araka izany ny fanaovana batisa dia mariky ny fiarahana maty taminy mihitsy , izany hoe : na iza na iza olona efa natao batisa dia efa nanaiky ho faty amin’ny fahotany , ka tsy manana anjara amin’ny fahotana intsony izy . Efa maty niaraka tamin’ny nandevenana Azy mantsy izany , nefa koa tsy mijanona eo fotsiny fa manana anjara amin’ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty indray koa ka omeny izay nanaiky niara-maty taminy . Tsy mety intsony araka izany ny mivelona ao amin’ny fahotana indray , satria efa novonoina tamin’ny alalan’i Jesoa tamin’ny nahafatesany izany ho an’izay rehetra efa natao batisa .

Fanontaniana :

Mitondra inona ho an’ny mpino ny fanaovam-batisa azy?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA