Alahady 17 Mey 2020.

1 JAONA 4.12-16

Ny olona manana ny Fanahin’Andriamanitra

1-Miaina amin’ny fitiavan’Andriamanitra

Ny porofo iray izay maneho fa manana an’Andriamanitra na itoeran’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahiny ny olona iray, dia izy miaina amin’ny fitiavana.Tia an’Andriamanitra izy sady mahay mitia ny namany.Miaina amin’ny didim-pitiavana nandidian’i Jesoa .Tsy hitantsika eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika intsony i Jesoa Kristy , tsy afaka hahita Azy izao tontolo izao.Na dia eo aza anefa izany toe-javatra izany , rehefa miaina amin’ny fitiavana marina avy amin’Andriamanitra ny mpino kristiana , ilay kristiana tarihin’ny Fanhy Masina dia ho tafapaka amin’izao tontolo izao ny fitiavan’Andriamanitra.

2-Maneho mandrakariva ny finoany an’i Jesoa Kristy

Mijoro ho vavolombelona eto i Jaona maneho ny finoany , indrindra amin’ny maha-mpianatra niara-niaina tamin’i Jesoa Kristy azy. Andriamanitra no naniraka an’i Jesoa Zanany ho Mpamonjy (and14), nanavotra izao tontolo izao tamin’ny fatoran’ny fahotana.Tsy tokony nijanona teo amin’ny mpianatra izay niara-niaina tamin’i Jesoa Kristy irery ihany izany finoana izany fa ho tafapaka amin’izay rehetra manaiky Azy ho Mpamonjy , izany hoe: rehefa mitoetra ao am-pon’ny olona amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ny Tompo dia maneho izany finoana izany amin’ny hafa izy (and15).Mila anao izay nandray ny Fanahiny ny Tompo , mba haneho ny finoana avy hatrany.

Fanontaniana:

Fomba ahoana no entinao maneho eo imason’ny olona rehetra fa mitoetra ao anatinao amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ny Tompo ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 29. AdventoI
Sal 121.1-8 / Lio 21.25-28 / Rom 8.18-25

Desambra: MANAIKY AN' I JESOA MESIA NY MINO

| | 06. Advento II
Gen 49.8-10 / Mat 1.1-17 / 1Kor 12.1-3

| | 13. Advento III-Sampana Sekoly Alahady
Eze 3.1-3 / Mat 11.25-30 / 2 Tim 3.14-17

FJKM Fahazavana

FJKM KATEDRALY ANALAKELY