Alakamisy 13 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 16.16-40

Fanontaniana 3 no ndeha hosainintsika eto :

1-Hay ny fanahy maloto mahalala ny marina ?

Ahoana  izany ? Izany no hitantsika eto , ilay fanahy maloto tao amin’ilay zazavavy no mampiteny azy hoe : « ireo lehilahy  ireo  dia mpanompon’ Andriamanitra avo indrindra , izay  manoro  anareo ny làlam-pamonjena »  (and17). Marina ny zavatra nolazainy . Fa isika olombelona indray no jamba eo anoloan’ny fahamarinana mahavonjy .

2-Hay azo atao ny ho faly  raha mijaly ?

Natao  tao an-tranomaizina  anatiny indrindra , rehefa avy nokapohina mafy dia mafy (and 23). I Paoly sy i Silasy  sady «ny tongony  nobolokoiny mafy tamin’ny boloky hazo» (and24) . Moa tsy fara-fijaliana izany ? Saingy  , moa nimonomonona  na nitaraindraina izy roalahy ? Tsia ! « Ary nony mamatonalina  dia nivavaka sy hira fiderana an’ Andriamanitra i Paoly sy i Silasy » (and25). Ny mpino ihany no mahay izany .

3-Hay hain’ Andriamanitra tokoa ny mampiasa ny zavatra rehetra hanjary  fitahiana ? 

Ny  tranomaizina nidiran-dry i Paoly dia nampodian’ny Tompo ho polipitra fitoriana ny famonjena .31 « Dia hoy izy roalahy : minoa an’i Jesoa Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao » . Dia nino tokoa ilay  mpiandry tranomaizina dia voavonjy  izy mianakavy .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 23. Alah I man Trin / SVM Foibe
Mik 3.6-8 / Lio 1.8-17 / Jak 4.1-10

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11