Alakamisy 13 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 16.16-40

Fanontaniana 3 no ndeha hosainintsika eto :

1-Hay ny fanahy maloto mahalala ny marina ?

Ahoana  izany ? Izany no hitantsika eto , ilay fanahy maloto tao amin’ilay zazavavy no mampiteny azy hoe : « ireo lehilahy  ireo  dia mpanompon’ Andriamanitra avo indrindra , izay  manoro  anareo ny làlam-pamonjena »  (and17). Marina ny zavatra nolazainy . Fa isika olombelona indray no jamba eo anoloan’ny fahamarinana mahavonjy .

2-Hay azo atao ny ho faly  raha mijaly ?

Natao  tao an-tranomaizina  anatiny indrindra , rehefa avy nokapohina mafy dia mafy (and 23). I Paoly sy i Silasy  sady «ny tongony  nobolokoiny mafy tamin’ny boloky hazo» (and24) . Moa tsy fara-fijaliana izany ? Saingy  , moa nimonomonona  na nitaraindraina izy roalahy ? Tsia ! « Ary nony mamatonalina  dia nivavaka sy hira fiderana an’ Andriamanitra i Paoly sy i Silasy » (and25). Ny mpino ihany no mahay izany .

3-Hay hain’ Andriamanitra tokoa ny mampiasa ny zavatra rehetra hanjary  fitahiana ? 

Ny  tranomaizina nidiran-dry i Paoly dia nampodian’ny Tompo ho polipitra fitoriana ny famonjena .31 « Dia hoy izy roalahy : minoa an’i Jesoa Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao » . Dia nino tokoa ilay  mpiandry tranomaizina dia voavonjy  izy mianakavy .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17