RABEMILA Yvette , 50T maha-Mpitandrina


Fantaro , iza moa Ramatoa
RABEMILA  Rahantamananivo  YVETTE , Mpitandrina

-Zanak’i Dokotera  RAKOTO RABEMILA sy  RAMASIMBELO

-Teraka tamin’ny 29 Aogositra 1945

-Vavimatoa tamin’ny zanaka 8 mianadahy ( 3vavy sy 5 lahy)

Fianarana  vita :

1965 : Baccalauréat Série Philosophie tany Fianarantsoa

195-1966 : Kolejy  Teolojika  Ambohipotsy

1966-1968 :Kolejy Miray Ivato

1968-1969 : Westhill College,SellyOak,Birmingham, Angleterre

1969-1971 : Faculté de Théologie , Montpellier, France :Maîtrise en Théologie

Asa natao :

1971-1974 : Aumônier tao  amin’ny sekoly  Normaly  Ambatomanga

1974-1976 : Mpitandrina tao  amin’ny FJKM Marobiby Ambohidrapeto

1976-1981 :Tonia mpanampy Birao FOIBE FJKM

1981-1989 : Tonia niandraikitra ny Misionera tany amin’ny CWM

1990-2000 :Mpampianatra , avy eo mpitantana tao amin’ny Kolejy Teolojika Ivato

1992-2000 : Filoha mpanampy , Birao FOIBE FJKM

2000-2003 : Mpandraharaha tao amin’ny Alphabetisation

2003-2006 : Mpitandrina tao amin’ny FJKM Ziona Manjakandrina

2006-2012 :  Fanintsiana ny dikatenin’ny Baiboly Malagasy (1965) tao  amin’ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy (FMBM)

Andraikitra , Komity, Vaomiera efa nandraisana anjara :

Mpiandraikitra  Fitondrantsekoly Foibe

-Sekreteran’ny Foiben’ny Asa Soratra  kristiana (F.A.S.K)

-Mpiandraikitra Foibe

-Komity Sampana Tanora Kristiana Foibe (STK)

-Ekipa  Mpanofana Mpampianatra Sekoly  Alahady  Foibe

-Komity Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF)

-Komity Arsiva

-Komity Fanolokoloana ny Antso eo amin’ny Zatovovavy (FAZA)sy (MAMRE)

-Komity Ady amin’ny Fahalovana

-Komity Alphabetisation

-Komity Vatsimpianarana

-Komity Toeram-pamonjena Zaza (TOPAZA)

-Vaomieran’ny Iraka

-Komity  Reninjaza  Kristiana

-Biraon’ny Fikambanan’ny Vehivavy  Mpitandrina

-Biraon’ny Firahalahian’ny Mpitandrina FJKM misotro ronono sy ny vadiny ary ny vadin’ireo efa nodimandry (FMMRVVN) , avy eo Filohany

Tany ivelan’ny FJKM :

-Vehivavy kristiana Mpiara-Mivavaka (VKMM)

-10 Taona Ekiomenika Firaisankina amin’ny vehivavy niaraka tamin’ny Conseil Oecuménique des Eglises (COE)

-Commission Echange de personnes(CEVAA)

-Komity Mpanatanteraka , CWM faritra Afrika

-Filankevi-pitondrana FMBM

-Komity  Mpanantanteraka FMBM  Faritra Afrika

-Filohan’ny Caravanes des Femmes  pour la Paix (CFPM)

RABEMILA Rahantamanarivo  Yvette

Martsa 2018

 

 

 

 

Perikopa

Oktobra: Mandehana amin'ny rariny sy ny hitsiny ao amin'ny Tompo

| | 21. Alah.XX man Trinite-MAMRE
Jer 22.15/ Mar 25.31-46 / 1Tim 6.17-19

| | 28. Alah XXI mn. Trinite Samp Fifohazana sy Reformasiona
Deo 6.14-19/ Mat 12.38-40/ Asa8.14-24

Novambra: Mivonona hihaona amin'ny Tompo

| | 04. Alah.XXIII man.Trinite
Amo.4.6-13 / Lio 12.35-40 / Heb 11.13-16

| | 11. Alah.XXIVman.Trinite-Fitantanana Fananana(FIFA)
Mal 2.17-3.1-12 / Mat 3.1-12 / 1 Jao 2.24-29

FJKM Fahazavana

T

ANDRIAMASINORO Fidimalala, Mpitandrina ,
Komitin’ny faha-50T FJKM
Kianja D.Jones Toamasina / 19 08 18