Hafatry ny Filoha / Mey 2017

 

Vontosy Filazantsara

ny Nosy Madagasikara!

 

Ka ianao izay resy lahatra

Dia nirotsaka niasa

Sy nifofotra tokoa,

Arahabaina etoana ianao!

Mahereza hatranihatrany,

Aza mihemotra mihitsy,

Na toa inona ady mafy

Mety hanembana ny dia,

Hanakivy ombieniombieny;

Mahereza hatrany ianao,

Tohizo ny asa izay natao

Fa ary TOMPO tena faly

Mahita izato risi-po

 Entinao mandeha miasa

Hanambara sy hitory

Ny famonjena izay nataony

Hahatratra ny olo-maro!

Izy TOMPO no jereo

Fa aza miherikerika any

An’izay tafiotra adala

Sy onjan-drano mahafefika

I JESOA TOMPO no jereo

Izy Ilay niantso anao,

Sy naniraka an’izao

Ary momba, tena momba,

Fa tsy hamela anao ho irery!

I JESOA TOMPO no jereo

Dia mitozoa hatranihatrany!

Mbola lavitra ny dia

Hanatrarana ny vina:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

 

Irako Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM

 

Perikopa

  28 May 2017 – Alahady VI manaraka ny Paska
Oha. 23:19-25 / Mat. 25:1-13 / Tit. 2:1-5

  25 May 2017 – Andro niakarana
IIMpa. 2:9-14 / Jao. 3:9-15 / Asa 1:1-11

  21 May 2017 – Alahady V man Paska / FFPM
ISam. 18:12-16 / Jao. 17:20-26 / Efe. 4:1-6

  14 May 2017 – Alahady IV man. Paska / SLK
Gen. 41:33-40 / Mar. 6:1-13 / IPet. 4:7-11

  07 May 2017 – Alahady faha-III manaraka ny PASKA
Dan. 2:17-23 / Lio. 1:8-17 / Rom. 16:17-20