Talata 04 Jona 2024

2 Mpanjaka 19.1-7

Andriamanitra Mpiady Mahery ny Andriamanitsika (and 6-7)

Tamin’ izany, dia nahery sy natanjaka aok’izany ny firenena Asyriana. Sankeriba no mpanjaka tao. Tsy nisy firenena izay sahy nanohitra azy ka tsy nomontsaniny. Zatran’ izany fandresena matetika izany izy ireo ka sahy nihaika ny firenena Joda, izay Hezekia no mpanjaka tao. Ity farany anefa dia mpanjaka natoky an’i Jehovah, ka raha vao nahare ny fihaikana nataon’i Sankeriba dia nandriatra ny fitafiany sady nitafy lamba fisaonana, ka lasa niditra tao an-tranon’i Jehovah, ary nampaniraka olona ho any amin’i Isaia mpaminany hanontany ny hevitr’i Jehovah Andriamaniny. Fantany mantsy fa fahavalo mahery tokoa ity firenena ity araka izay efa hitany. Endrey, ry havana, izany hatsaran’ny fihetsika nasehon’ity mpanjaka ity, fa manoloana ny fanahiana sy ny tahotra; dia manetry tena ka mivavaka tany an- tranon’ Andriamanitra no nataony. Ary miandry ny toro-mariky ny Andriamaniny izay entin’ny mpaminaniny. Ny vokany, teny mamy milaza fandresena! Ary dia izay tokoa no nitranga. Mahagaga tokoa mantsy fa tsy nila niady akory ny miaramila, tsy nisy fifandonana akory tamin’ireo samy miaramila, fa nataon’ Andriamanitra nahare siosio fotsiny izy dia niverina tany an- taniny; ary tany no lavon-tsabatra. Ary ireo miaramilan’i Sankeriba 185000 isa kosa maty naringan’ny anjelin’ Andriamanitra (and 35). Andriamanitry ny tafika Jehovah. Andriamanitra mpiady mahery. Ankoatr’izany, ny fomba fiadiny dia mandefa siosio fotsiny dia efa ampy hampandositra ny fahavalo. Hoy ny teny ao amin’ny Eksodosy 15.3 « Jehovah dia mpiady mahery« . Jehovah miady ho antsika. Mahereza!

Fanontaniana

Efa nisy teo amin’ny fiainanao ve nahatsiarovanao ny fisian’izany anjely mamonjy ny olon’Andriamanitra ety an-tany izany?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

| | 23. Ala. IV man. Trinite – Sampana Vokovoko Manga
1Mpanjaka 16. 8–10 | Lioka 21. 34–36 | 1Tesaloniana 5. 4–11

| | 30. Ala. V man. Trinite
Isaia 43. 1–7 | Jaona 18. 1–11 | Joda 24–25

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 07. Ala. VI man. Trinite
Salamo 68. 7–14 | Jaona 8. 12–19 | Kolosiana 1. 9–14

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)