Alatsinainy 15 Aprily 2024

Matio 6. 22-23

Ny maha samihafa ny maso tsara sy ny maso ratsy.

1-Ny maso tsara

Hoy Jesoa:  » Ny maso no jiron’ny tena ». Ilay « tena » tiana ambara eto dia ny vatana manontolo. Raha tsara ny mason’ny olona iray dia « hazava avokoa ny tena rehetra », izany hoe salama ny vatany. Ny fahazavan’ny tena rehetra dia maneho ny fanoloran-tena tanteraka ho an’Andriamanitra amin’ny to rehetra. Koa satria nitoriteny mahakasika ny harena i Jeson, dia tiany hasongadina fa ny fanoloran-tena ho an’ Andriamanitra, ny fahatahorana Azy sy ny fanarahana ny baikony no hahatonga fitahiam-panahy; ny fisokafan’ny tanana malalaka ho an’ny hafa dia mitondra harena ara-panahy sy ara-bola. Tian’i Jesoa hanana maso tsara isika, ka ho tonga zanaky ny mazava mba hahatonga antsika hazoto manolotra ny tenantsika ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra.

2- Ny maso ratsy

Rehefa avy niresaka momba ny maso tsara i Jesoa, dia tohizany eo amin’ny and.23: « raha ratsy ny maso, dia ho maizina ny tena rehetra ». Ny olona manana maso ratsy dia oharin’i Jesoa amin’ny jamba, tsy mahita na dia fahazavana aza. Araka izany, aizin- kitroka no manjaka ao amin’ny olona ratsy maso. Ny aizina eto dia entina ilazana ny faharatsiana samihafa: ny fitiavan-tena, ny fitiavan-karena mihoatra an’Andriamanitra, tsy hahitana ho avy mangirana. Ny fifikirana amin’izao tontolo izao feno faharatsiana no mahatonga ny maso jamba, ka tsy ahitana an’Andriamanitra ilay fahazavana, tian’i Jesoa ampahafantarina antsika ry havana, fa voka-dratsy no ateraky ny fananana maso ratsy. meteza hohazavain’ i Jesoa, dia hanana fiainana ao Aminy isika.

Fanontaniana:

Haintsika ankehitriny ny maha samihafa ny maso tsara sy ny maso ratsy. Inona amin’ireo maso ireo no ho entinao manatrika ny andro sisa?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 26. Ala. Trinite – Alahady FFPM
Genesisy 11. 1–9 | Jaona 14. 15–21 | 2Korintiana 13. 11–14

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 02. Ala. I man. Trinite
Salamo 44. 1–8 | Matio 12. 1–8 | 2Timoty 4. 16–18

| | 09. Ala. Il man. Trinite – SEKOLY FJKM
Ohabolana 22. 17–23 | Jaona 6. 34–40 | Efesiana 4. 11–16

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)