Sabotsy 03 Febroary 2024

2 Jaona 1: 1-6

Miaina ny didim-pitiavana

1-Mampiavaka ny mpino izany

Mandidy ny mpino hifankatia i Jaona: «...aoka hifankatia isika». Didim-pitiavana efa nomen’i Jesoa Kristy ny mpianany izany. Ny olona milaza fa mpianatr’i Jesoa Kristy dia tsy maintsy miaina ny didim-pitiavana. Olona efa tonga kristiana no anoratany, olona misitraka ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy (and.1-3) noho izany dia tokony hifankatia mandrakariva. Nandray ny fahasoavan’Andriamanitra tao amin’i Jesoa Kristy dia tokony hiaina amin’ny didim-pitiavana hatrany isika. Notiavin’Andriamanitra, misitraka ny fahasoavany sy ny famindrampony noho izany meteza hifankatia mandrakariva. Didim-pitiavana no maha-mpianatra.

2-Mandeha araka an’Andriamanitra izany

Andriamanitra no namonjy ny olona tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Jesoa Kristy ilay lalana sy fahamarinana nampihavana ny olona tamin’Andriamanitra. Tarihina handeha amin’izany fahamarinana izany eto ny mpino. Ny olona marina dia ny maka tahaka ny toetran’ilay Andriamanitra marina. Mandeha araka ny lalana nizoran’Andriamanitra nitia ka mamonjy ny olona. Notiavin’Andriamanitra ny olona na manao ahoana na manao ahoana ny toetrany. Andriamanitra fitiavana dia tsy manavaka na iza na iza. Izany fomba nentin’Andriamanitra nitia ny zanak’olombelona izany koa no itarihina ny mpino hitia ny namany.

Fanontaniana :

Nahoana no tsy mahay mifankatia ny olona, eny, na dia ireo milaza azy fa Kristiana aza?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA