Zoma 25 Novambra 2022

1TESALONIANA 5.1-11

Tampoka ny fiavian’ny Tompo

1-Koa aza mandrimandry saina (and3)

Hitantsika amin’io andininy io fa matetika rehefa mandrimandry saina fa mety ny fiainan’ny olona dia misy zavatra tsy ampoizina miseho.Noho izany , aoka hiomana indrindra fa ny ara-panahy .Rehefa tsy mandrimandry saina isika dia manjary matoky an’Andriamanitra ,ka na inona na inona miseho dia Izy no mahalala izay mahasoa antsika.Tandremana mba tsy isika no ilazana hoe : « Ry adala , anio no alaina aminao ny fanahinao ,koa an’iza izay zavatra noharianao« ? (Lio 12.30).Tsarovy fa tsinotsinona ny eto an-tany amin’izay mba manantena ny fiainana mandrakizay.Indraindray dia mahita kokoa ny lafy ratsin’ny fiainana ny kristiana indrindra fa ny tena miorina .Ohatra hoe : mijaly satia maditra vady.Tsara ny tsy mandrimandry saina fa aleo mailo ihany .Ampoizo ny tampoka!

2-Koa aoka hifoha mandrakariva sy hiambina (and 6)

Ny torimaso dia anisan’izay mahavery ny olona tokoa. Ratsy i torimaso io .Ilay torimasom-panahy anefa ilay tena lazaina fa ratsy , satria manambar ny fahavitrihana manota ny fatoriana ara-panahy .Koa raha tratra amin’iny ianao manota iny ianao dia ataovy veloma ny fiainana mandrakizay .Tsy faly ny hampahory antsika akory ny Tompo ka tsy hampitombin-tsaina antsika raha nilaza hoe: « Miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin’ny fakampanahy ; mety ihany ny fanahy fa ny nofo ny tsy manankery » (Marka 14.38).Ilaina ny miambina mba tsy ho azon’ny fakam-panahy .Fahafaham-baraka no setriny farafahatsarany , fa ny tena ratsy dia ny fahaverezana mandrakizay .Tandremo àry ny varimbariana amin’iza fiainana izao fotsiny .

Fanontaniana :

Olo-mifoha tokoa ve ianao , sa matory mitsangana sa mandry tsy lavo loha sa mandrimandry am-pandriana fa tsy matory?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy