Alakamisy 23 Jona 2022

Eksodosy 9. 13-21

Mampanjaka ny fahefany ny Tompo

1- Miovà fo mba tsy hahita loza

Manomboka eo amin’ny and. 13 hatramin’ny and. 19 no milaza ny hafatr’Andriamanitra ho an’i Farao izay mangeja ny olony. Ao anatin izany hafatra izany no ahitana fa izay mafy fo sy miziriziry tsy mety hanaraka ny sitrapon’Andriamanitra dia hahita loza. Tsy naringany ireo fa navelany hahita ireo loza nifandimby mba hahafantarany fa mahery Andriamanitra. Fa misy ny olona mitsangan-ko fahavalon’ny olon’Andriamanitra efa voan’izao loza maro samihafa izao nefa tsy mety mibebaka sy miova fo. Tsarovy ny tenin’i Jesoa (vakio Mat 5.8)

2 Araho ny Tenin’ny Tompo dia ho voavonjy ianao

Tsy niala tamin’ny Teniny ny Tompo fa nandefa ny loza ho an’ny tany noho ny hamafin’ny fon’i Farao. Kanefa tsy ny olona rehetra no niantefan’ny loza, satria nisy ireo izay nahatsiano fa marina ny Tenin’ny Tompo. Araka ny voalaza eo amin’ny and.20 dia nisy ireo mpanompon’i Farao izay natahotra ny Tenin Andriamanitra ka nanaraka izany. Avotra ireo noho ny fanarahany ny hafatr’i Mosesy. Miavaka ny fiainan’izay matahotra ny Teny ka mitandrina izany. « Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anarea; fa nahoana no ho faty ianareo taranak’Isiraely? » (Eze18:31)

Fanontaniana:

Tsy efa fotoana tokony hanarahantsika ny Teniny ve izao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Jolay: IORENANA AMIN'NY  NY FINOANA  NY FANOMPOANA

| | 10. Ala.IV man.Trinite-Sampana Tanora Kristiana
Jos 2.1-16/ Mat 8.14-17/ 1Tim 4.11-16

| | 17. Ala. V man.Trinite -Samp Fivondronana Laika
Sal 116.12-19/ Mar 6.7-13/ 1Tes 1.1-10

| | 24. Ala.VI man.Trinite
Jona 1.1-16/ Lio 4.38-41/ Jak 2.21-26

FJKM Fahazavana

FJKM ANOSIZATO ANDREFANA FONENANA MASINA (SP AA11)