Tantaran’ny FJKM ANGANOMASINA (SP 11)

Feno 150 taona niorenana ny FJKM Anganomasina tamin’ny taona 2017 (1867-2017).

Ity tantara ity dia nalaina tao anatin’ny “Tantaran’ny Fiangonana nandritry ny 130 taona sy 135 taona niorenana”

Faritra misy azy :

Tamin’ny andron’ny Mpanjaka dia tao anatin’ny faritr’i Vakinisisaony izy, ary Alasora no renivohitry ny faritra. Ankehitriny, ny Fokotanin’Anganomasina-Soanavela dia ao anatin’ny Firaisana Ambohijanaka -Fivondronana Antananarivo Atsimondrano .

Inona ary no nahatonga ny anarana hoe “Anganomasina”?

Tamin’ny fanjakan’Andriamanelo teto amin’ny faritra Alasora, dia nandefa an’Andriampenonjato hitondra an’Ambatobe izy, izay anarany toerana nisy ny Fiangonana teo aloha. Lehilahy tsara toetra sady tsara fanahy tamin’ny vahoaka izy, tena mamy hoditra ary tian’ny vahoaka ka nasandratra ho Mpanjaka. Narary mafy anefa izy taty aoriana ary dia niamboho. Nalahelo azy mafy ny vahoaka ary hoy ny fitomaniny: “Loza zato, loza arivo no hahazo antsika fa lasa ny Ray aman-dreny. Angano no hahazo antsika fa lasa ny masina”. Dia io tomany io na nahatonga ny anaran’ny tanàna, izay Ambatobe no lasa “ Anganomasina ”hatramin’ny nahafatesan’Andriampenonjaka ka mandraka ankehitriny.

 Ny fivoaran’ny Trano Fiangonana sy ireo foto-drafitrasa miaraka aminy

o Ny trano Fiangonana ivavahan’ny rahavavy Katolika no naorin’ny kristiana tany am-boalohany tamin’ny andron’ ny mpitondra fiangonana Rainimanga (1867-1874)

o Ny mpitondra Rainitsaraibe (1896-1909) no heverina ho nananganana ity tranoivavahana ankehitriny ity ary nametraka ny lakolosy izay fanomezana avy amin’I Ratsiafohy.

 1936: Fanaovana “tamboho tany” manodidina ny Fiangonana

 1948: Fanadiovana ny ati-trano Fiangonana sy fanamboarana ny tafo tanimanga nitete

Desambra 1952: Famitana ny trano Vadim-piangonana

 30 Aprily 1961: Fanakatonana ny Fiangonana noho ny olana ara-pifampitondrana nisy teo amin’ny isan’efa-bolana sy ny Fiangonana Anganomasina

May 1961: Fitokanana ny Sekoly FJKM Anganomasina

07 May 1961: Fisarahan’ny Fiangonana, niorina ny Fiangonana Tsimiankina FMTA

 21 May 1961: Fanokafana indray ny trano Fiangonana

 22 Oktobra 1961: Fanoloana fanitso ny tafon’ny Fiangonana

Oktobra 1964: Fanitarana miatsinana ny trano Fiangonana

Novambra 1964: Famitana gorodona ny trano Vadim-piangonana

1968: Fanoloana biriky ny “ tamboho tany”

1985: Fanaovana “plafond” sy “sous bassement” ny trano Fiangonana

1990: Fandravana sy fanavaozana ny trano Vadim-piangonana (vita hatreo amin’ny fototra)

Novambra 1993: Fanaovana “ciment” ny ilany atsinana sy fanamboarana ny gorodona sisa efa antitra

Desambra 1993: Fanohizana ny fanavaozana ny trano Vadim-piangonana

10 Martsa 1996: Fitokanana ny trano Vadim-piangonana

1997: Fanatsarana ny endrika ivelan’ny Fiangonana ( fanamboarana ny tamboho rava)

2000- 2001: Fanamboarana trano fidiovana sy vovon-drano

Jolay 2002: Fividianana tany hanorenana sy hanitarana ny trano Sekoly

21 Septambra 2002: Fandravana ny trano Sekoly teo aloha

24 Septambra 2002: Fiadiana ny fototra ny trano Sekoly vaovao

2003: Fahavitan’ny trano Sekoly vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny “ Association Suisse pour la réhabilitation des Ecoles FJKM à Madagascar , izay nanome ny 95% – vola lany

______: Fahavitan’ny rihana ilany atsinanana

 ______: Fahavitan’ny rihana ilany andrefana

 ______: Fahavitan’ny rihana afovoany

2007: Fanitarana ny Alitara sy ny ilany andrefana

04 Novambra 2017: Ivon’ny fankalazana ny faha 150 taona

2017: Fampiakarana ny rihana atsinanana sy andrefana

2018: Fanatsarana ny rihana antsinanana sy andrefana

Komity 150Taona FJKM Anganomasina

Perikopa 2024

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 26. Ala. Trinite – Alahady FFPM
Genesisy 11. 1–9 | Jaona 14. 15–21 | 2Korintiana 13. 11–14

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 02. Ala. I man. Trinite
Salamo 44. 1–8 | Matio 12. 1–8 | 2Timoty 4. 16–18

| | 09. Ala. Il man. Trinite – SEKOLY FJKM
Ohabolana 22. 17–23 | Jaona 6. 34–40 | Efesiana 4. 11–16

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)