Alahady 29 Septambra 2019.

Fandalinana ny Boky SALAMO

Salamo 47

Fiantsoana hidera (and1)

Hira fiderana manandratra ny Tompo Mpanjaka no hitantsika eto , tsy eo amin’ Israely ihany fa amin’ireo firenen-tsamihafa maneran-tany . Mahafaoka ny olombelona rehetra ny teny hoe: « vahoaka »eto . Taomina mba hiteha-tànana izy ireo ho fanehoam-pifaliana .

Noresen’ Andriamanitra ireo firenena(and 2-6)

Ambara fa Izy no « Avo indrindra sy Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany » (and2) . Entina hanehoana izany fa tsy misy azo ampitahaina Aminy . Izy no filoha mpitarika ka mampanaiky ho eo ambanin’ny tongony ireo firenen-tsamihafa (and 2,3) . Sary hanehoana ny fandresena izany .

Andriamanitra no Mpanjakan’ny tany rehetra (and7-9)

Asaina mankalaza an’ Andriamanitra ny vahoaka sy ireo firenen-tsamihafa satria Mpanjakan’ny tany rehetra Izy (and7) . Manerana izao rehetra izao ny fanjakany . Eo amin’ny seza fiandrianany any an-danitra no anjakan’ny Tompo amin’ny firenen-drehetra (and8).Tena zava-dehibe ny fiderana ny Tompo amin’ny maha-Mpanjaka Azy eo amin’ny fiainantsika .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-7

Perikopa

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 27. Ala.XXI man Trinite SAFIF-Reformasiona
Amo 3.1-8/ Jao 2.18-22/ Asa 2.14-21

Novambra: Ho avy amin'ny heriny ny Tompo

| | 03. AlaXXII man.Trinite
Hab2.1-4/ Mar14.60-64/ Heb10.35-39

| | 10. Ala XIX man.Trinte FIFA
1 Sam 19.19-24/ Jao 11.47-53/ Apo 11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17