Alahady 29 Septambra 2019.

Fandalinana ny Boky SALAMO

Salamo 47

Fiantsoana hidera (and1)

Hira fiderana manandratra ny Tompo Mpanjaka no hitantsika eto , tsy eo amin’ Israely ihany fa amin’ireo firenen-tsamihafa maneran-tany . Mahafaoka ny olombelona rehetra ny teny hoe: « vahoaka »eto . Taomina mba hiteha-tànana izy ireo ho fanehoam-pifaliana .

Noresen’ Andriamanitra ireo firenena(and 2-6)

Ambara fa Izy no « Avo indrindra sy Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany » (and2) . Entina hanehoana izany fa tsy misy azo ampitahaina Aminy . Izy no filoha mpitarika ka mampanaiky ho eo ambanin’ny tongony ireo firenen-tsamihafa (and 2,3) . Sary hanehoana ny fandresena izany .

Andriamanitra no Mpanjakan’ny tany rehetra (and7-9)

Asaina mankalaza an’ Andriamanitra ny vahoaka sy ireo firenen-tsamihafa satria Mpanjakan’ny tany rehetra Izy (and7) . Manerana izao rehetra izao ny fanjakany . Eo amin’ny seza fiandrianany any an-danitra no anjakan’ny Tompo amin’ny firenen-drehetra (and8).Tena zava-dehibe ny fiderana ny Tompo amin’ny maha-Mpanjaka Azy eo amin’ny fiainantsika .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-7

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17