Sabotsy 10 Aogositra 2019.

Fandalinana ny Boky 1 KORINTIANA

1 Korintiana 1.17-31

Tsy mana-toerana eo amin’ny filazana an’i Kristy ny fahendrena manokana avy amin’ny mpitory ny Filazantsara, satria ny Fanahy Masina irery ihany no hery mpanentana miantoka izany .

Izay voantso no tonga fa tsy izay be fitakiana

Tsy ny famantarana takin’ny Jiosy na ny fahendrena ara-kevitra andrandrain’ny Jentilisa eo amin’ny làlam-pamonjena akory no hanomezan’ Andriamanitra azy ireo fahafaham-po araka izay tiany (and22) . Manana ny fombany Andriamanitra . Koa na dia mampiasa mpitory aza Izy , dia i Kristy izay toriana no izy fa tsy ny mpitory ( and23-24 ).

Tsy misy fahamendehana azontsika alahatra raha namonjy antsika i Kristy

Ninian’ Andriamanitra ho ny iva sy ny tsinotsinona amin’izao fiainana izao no nofidin’ Andriamanitra amin’izao fiainana izao no nofidian’ Andriamanitra hampamenatra ny manan-tsaina sy ny hendry (and 27-29) . Tsy nisy navelan’ Andriamanitra hisy afaka hirehareha na Jiosy na Jentilisa . Mba no Izy Tompo irery ihany no ho reharehan’ny mpino noho ny halehiben’ny fiantsoany antsika (and31) .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17