Alahady 25 Febroary 2024

Daniela 9.4-14

Rehefa mamaky ity toko fahasivy amin’ny bokin’i Daniela ity isika, dia hahatakatra fa ny antony nahatonga azy ireo ho babo any Babylona dia satria « efa nanota, niala tamin’ny didin’Andriamanitra ary tsy nihaino ny mpaminany na ny mpanjaka, na ny mpanapaka na ny razany na ny vahoaka rehetra » (and 5). Ary ny fahatsapana izany no mahatonga an’i Daniela manandratra vavaka. Manoloana ny fiainam-pierenentsika ankehitriny, taomina àry isika mba hianatra izao ataon’i Daniela izao:

1. Mivavaka ho an’ny firenena (and 4)

« Ary nivavaka tamin’Andriamanitro aho … » hoy i Daniela. Isika izao koa, nahoana moa raha mba samy mahatsiaro tena mivavaka ho an’i Madagasikara e; rehefa tsy hivavaka ho an’ny tanitsika isika Kristiana, iza moa izany no andrasantsika hanao izany? Zava-dehibe ny vavaka, fa « ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra » (Jak 5. 16). I Jesoa mihitsy koa aza no efa manome modely antsika ny amin’ny fiainam-bavaka, fa Izy dia tsy sasatra mivavaka; ary izay ataony rehetra dia tsy maintsy ialohavan’ny vavaka; ary fiteniny amin’ny mpianany ny hoe: « Mivavaha ianareo… » (Mat 24. 20…)

2. Mifona ho an’ny firenena (and 7)

« Anao ny fahamarinana Tompo ô, fa anay kosa ny fangaihaizana ». Miaiky heloka i Daniela ao anatin’izao vavaka asandrany izao, tena mibaboka fa diso teo anatrehan’ Andriamanitra; sady tsy nihaino no tsy nankatò ny didin’ Andriamanitra rahateo. Voambolana ampiasain’i Daniela aza eto ny hoe « nikomy » tamin’Andriamanitra. Isika rehetra izay mitonona ho Kristiana, andao hifona ho an’ny firenena, hangataka famelan-keloka ho an’ny tanindrazantsika, hanafaka antsika amin’izao fahavoazana lalina izao.

Fanontaniana:

Inona moa no manakana anao tsy hanomboka izao dia izao?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV