Sabotsy 10 Febroary 2024

Deoteronomia 6. 1-9

Ny didin’Andriamanitra

1-Ampianarina

Nomena ny didy sy ny lalana ny zanak’ Israely, tsy ho azy ireo amin’io fotoana nitenenana io ihany fa tsy maintsy ampianarina ny zanaka sy ny taranaka mifandimby. Taranaka mahalala sy mankatoa an’Andriamanitra no fikasana amin’izany. Eny hahatonga ny zanaka hiaina amin’ny fatahorana Azy. Manana adidy ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany ny didin’Andriamanitra.

2-Manorina ny finoana Azy

Mifamatotra amin’ny fanolorana ny didy ny fanehoana ny maha-Izy Azy ilay Andriamanitra: «Jehovah Andriamanintsika dia Jehovah iray ihany». Ampahafantarina ny Israely fa Tokana ihany ilay Andriamanitra Tompoiny, tokana tsy azony afangaro amin’ny fanompoana andriamani-kafa. Ny olona mitandrina ny didin’ Andriamanitra dia manorina mandrakariva ny finoana an’ Andriamanitra.

3- Omena toerana eo amin’izay atao rehetra

Ireo didin’Andriamanitra nomena ny zanak’Israely dia raiketina ao am-po «aoka ho ao am-ponao…». Ny fo no maneho ny maha izy azy ny olona manontolo. Rehefa ao am-po ny Tenin’Andriamanitra dia mameno ny fiainana izany. Ny fitandremana ny didin’ Andriamanitra dia mitaona anao hanome toerana ny Tenin’ Andriamanitra eo amin’ny fiainana manontolo, izay asa na fampianarana atao rehetra dia omeo lanja ny Tenin’Andriamanitra.

Fanontaniana:

Lazao izay fomba mahomby entina mampianatra ny zanaka ny Tenin’Andriamanitra?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA