Alahady 26 Novambra 2023

Isaia 40.9-11

Tokony ho faly ny olon’Andriamanitra, satria ho avy Izy hanangona ny ondriny

« Indro, Jehovah Tompo ho avy amin’ny heriny, ka ny sandriny ihany no hanapaka ; indro, ny valim-pitia hatolony dia eny aminy, ary ny valinasa homeny dia eo anoloany.» (and. 10) Olona tsy mieritreritra intsony ny hiverina any an-tanindrazany fa efa niorim-ponenana tanteraka tany Babylona no indro anambarana ny fahafahana ankehitriny, fa afaka miverina any an-tanindrazana. Any amin’ny tany Babylona no iandrasan’ny Tompo azy ka hanomezany ny Teniny ho toy ny vilona mahavelona azy. Ohatra ihany no niantsoana azy ho toy ny ondry ary Jehovah no mpiandry. Ny zava-mahafinaritra anefa dia ilay voalazan’i Davida ao amin’ny Salamo 23. 6 hoe: «Fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah andro lava aho».

Ry havana, raha Jehovah no Mpiandry antsikadia afaka miaina ao anatin’ny fahasoavana isika . Manaraka amin’ny andro rehetra iainana ny fahasoavana tena izy raha mbola eto an-tany aza izany!

Fanontaniana:

Ekenao tokoa ve fa ao amin’Andriamanitra no misy ny fiainana ary ao amin’i Jesoa Kristy izany?

Sampana Sekoly Alahady Foibe FJKM

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA