Zoma 26 Mey 2023

1 KORINTIANA 6.9-11

Ho an’iza ny fanjakan’Andriamanitra ?

1-Ho an’ny mpanota efa voasasa

« olona tsy marina« no ilazana ny mpanota eto, ary voatanisa ny santionany amin’ireo tsy fahamarinana na fahotana fanaony .Mety tsy ho isan’ireo izay lazain’ny Soratra masina eto ny fahotana izay mahalavo anao, saingy mazava kosa fa efa mba toy izany ihany teo aloha. Raha mitoetra ho eo amin’izany toerana izany mandrakariva anefa ny olona dia tsy ho anisan’izay hiditra ho ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy , fa izay rehetra mino an’iJesoa kosa dia efa voasasa tamin’ny rany ka omeny anjara amin’ny fanjakany.

2- Ho an’ny mpanota efa nohamasinina

« Tamin’ny Fanahin’Andriamanintsika » izay Fanahy Masina no nanamasinana antsika , izany hoe: tsy misy olona masina ho azy vokatry ny ezaka ataony samirery , fa tena asan’Andriamanitra ao amin’ny olona no maha-masina azy . Ny fahamasinana rahateo no toetra maha-Izy Azy an’Andriamanitra ary fepetra hidirana ho amin’ny fanjakany « ary tsy mba hiditra any izay tsy masina » (Apo 21.27)

3-Ho an’ny mpanota efa nohamarinina

Raha ny marina dia tsy maintsy hijinja fahafatesan ‘ny mpanota satria izay no tambin’ny ataony ( Rom 6.23) . Noho ny amin’i Jesoa Kristy , ilay « làlana sy fahamarinana ary fiainana « (Jao 14.6) anefa dia tonga toy ny marina izay rehetra mino sy mandray Azy, ary izay fanamarinana amin’ny alalan’i Jesoa Kristy izay ilay ,ilay « hery » mahatonga ny olona ho zanak’Andriamanitra ka hananany anjara ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra .

Fanontaniana :

Inona no andraikitra miandry antsika eo anoloan’ny fanjakan’Andriamanitra ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA