Alarobia 15 Martsa 2023

LIOKA 12.41-48

Natao fanoharana ny amin’ny mpiambina i Jesoa mba hampitana fa tokony ho vonona mandrakariva ny olona amin’ny fotoana rehetra amin’ny fiavian’ny Tompo ka:

1-Fahasambarana no miandry izay mahatoky

Raha vakiana tsara ny mofonaina dia toa tsy namaly ny fanontanian’i Petera i Jesoa ,fa nohamafisiny indray kosa tamin’ny fanoharana hafa indray ilay efa teo aloha .Tsipihan’i Jesoa mazava tsara fa « ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina » dia mahatakatra ny hasarobidin’ny fotoana mbola hahazoany manao ny anjara fanompoana napetraka taminy (ny hifehy ny mpanompo namany sy hanome azy ireny anjara sakafo . Koa misikim-ponitra manatanteraka ny fanompoany izy amin’ny fotoanany sy araka ny tokony ho izy mba tsy ho tampoka aminy ny fiverenan’ny tompony ka ho tratra tsy manao izy . Taomina koa isika mandra-piverin’i Jesoa mba tsy ho varimbariana fa hanefa ny iraka napetrany tamintsika tsirairay raha mbola misy asan’i Jesoa tokony ataonao . Koa efao àry aza angatahana andro .

2-Famaizana no anjaran’izay manao kitoatoa

Mazava ny ilazan’i Jesoa ny amin’izay mpanompo tsy mahatoky dia izay nametrahana andraikiitra , kanefa manjehy ny andro ho lava ka sodoka amin-javatra hafa,manao izay hahafinaritra ny tenany , saingy nomena fahefana . Hita eto fa sady tsy mahavita ny andraikiny izy no manembatsembana ny hafa ( mikapoka ny namany ,tsy manome hanina) . Ity mpanompo ity anefa dia mahalala tsara fa tsy maintsy hiverina ny tompony . Taomina isika tsy hanao rainazy na zara fa vita ny fanompoantsika ary tsy ho sakana ho an’ny hafa koa .

Fanontaniana :

Diniho manokana ny tenanao ,manao ahoana ny fahavononanao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023