Talata 07 Martsa 2023

I Jesoa no mitoriteny ka mampianatra antsika anio mba :

1-Hihavao amin’ny fitiavana (and43)

Fampahatsiahivana no bokin’ny lalàna (Lev 19.18) no hampidiran’i Jesoa ny fampianarany :  » Efa renareo fa voalaza hoe : Tiava ny namanao ary mankahalà ny fahavalonao« , izany hoe : tsy zava-baovao no lazainy fa ny fomba tokony hiainana marina ny voalazan’ny Soratra masina no atorony ka ilazany hoe : « fa Izaho kosa milaza aminareo hoe : Tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo » .Tian’i Jesoa asongadina tsara fa ny tena fitiavana dia tsy izay haseho amin’ny olona akaiky ,fa ny olona rehetra na mpino na tsy mpino dia samy mahay mitia ny akaiky azy avokoa ,fa ny tokony hampiavaka izay mino an’i Jesoa dia ny fahaizana mitia na dia izay heverina fa tsy tokony hotiavina aza. Tsy « teoria » ny an’i Jesoa fa tena niainanany ka ny mpamono azy aza mbola nangatahiny famelankeloka (Lio 23.34) . Ahoana kosa ny anao ?

2-Ho tahaka an’Andriamanitra (and 48)

Ny tanjon’i Jesoa amin’izao fampianarany izao dia hahatonga izay mandre sy manara-dia Azy hanan-toetra madio tsy misy fitaka tahaka an’Andriamanitra Ray , izany hoe : tsy manavaka na iza na iza ary manenina aza amin’izay saiky hampitondrana faisana izay manao ratsy ny tena (Jona 3.10) , indrindra moa raha mibaboka izy ireny . Manomboka anio àry , aoka hanana fo tahaka an’Andriamanitra isika , mahay mitia ,mahay mamela ,mahay mamonjy ny hafa .Inona tokoa moa ny mampiavaka antsika amin’ny mpinon’ny fivavahana hafa raha tsy mahay mitia isika .

Fanontaniana :

Manao ahoana ny fanatanterahanao ny fitiavana izay heverina ho fahavalo ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023