Alarobia, faha 18 May 2022

Marka 1: 1-8 

Ny olona handray ny Fanahy Masina Antso ho amin’ny fandraisana an’i Jesoa Mpamonjy. 

1- Manarina ny fiainana 

Hoy ny and.3 «amboary ny làlan’i Jehovah…». Antsoina hanamboatra làlana ho an’i Jehovah ny olona. Ny làlana simba no mila fanamboarana, ilaina fanarenana. Eo koa ny zavatra simba, nirodana, nianjera, rava no mila fanamboarana ho fanarenana. Tsarovy fa ny fifandraisan’ny zanak’olombelona tamin’Andriamanitra nisy fahasimbana, faharavana, no nirodana noho ny fahotana. Mba ahafahan’ny olona mandray ilay Jesoa Mpamonjy, eny mba ahafahan’ny olona mandray ny Fanahy Masina honina sy hitoetra ao anatiny dia mila fanarenana, fanamboarana ny fiainan’ny olona. 

2- Manatsara ny fiainana 

Hoy ny and 3 «ataovy mahitsy ny lalan-kalehany». Ny meloka. ny mivilana no mila ahitsy mba ho mendrika. Mahakasika ny lålana kosa dia ny lålana mikorontana, mikitoatoana no ahitsy mba hanamorana ny fifandraisana sy ny fihaonana. Tsarovy fa ny fiainan’ny olombelona, ny fony no misy fahabangana, misy tsy ampy ka ilaina fanitsiana. Ny olona tsy manana toetra feno fahitsiana, manao zavatra tsy mendrika eo anatrehan’Andriamanitra dia mila ahitsy ny fiainana. Ny olona manana toetra mendrika, miaina amin’ny fahatsarana no afaka honenan’ny Fanahy Masina. Diniho ny toetranao. 

Fanontaniana: Midika inona aminao ny voalaza ao amin’ny 1Kor 6.19 manao hoe: «Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia Tempolin’ny Fanahy Masina… »?

Perikopa 2022

Jolay: IORENANA AMIN'NY  NY FINOANA  NY FANOMPOANA

| | 10. Ala.IV man.Trinite-Sampana Tanora Kristiana
Jos 2.1-16/ Mat 8.14-17/ 1Tim 4.11-16

| | 17. Ala. V man.Trinite -Samp Fivondronana Laika
Sal 116.12-19/ Mar 6.7-13/ 1Tes 1.1-10

| | 24. Ala.VI man.Trinite
Jona 1.1-16/ Lio 4.38-41/ Jak 2.21-26

FJKM Fahazavana

FJKM ANOSIZATO ANDREFANA FONENANA MASINA (SP AA11)