Zoma 06 Mey 2022

TITOSY 3.3-7

Ny asan’ny Fanahy Masina amin’ny olona

1-Manadio ho tonga olom-baovao

Anisan’izay nampianarin’i Paoly amin’ity Epistily ity ny amin’ny fitondrantena tokony hananan’ny mpino eo anivon’ny fiaraha-monina .Ambarany fa ny kristiana dia tokony hanaiky ny mpitondra sy ny manam-pahefana amin’ny fanatontosana izay rehetra mety ho asa soa , tsy tokony hanevateva olona , tsy ho liana ady , fa handefitra ka hanana fahalemem-panahy amin’ny olona rehetra . Tokony ho fantatry ny mpino mazava tsara fa mba nanana ny toetra ratsy izay efa niainany izy fahiny , efa nanohitra an’Andriamanitra mihitsy aza , saingy noho ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fanadivan’ny Fanahy Masina dia afaka tamin’izany izy ka tonga olom-baovao . Ary ny fahatsapana sy ny fandraisana amin’ny finoana izany famonjena nataon’Andriamanitra taminy izany no hitarika azy hahay mihavana amin’ny olona rehetra .

2-Manamarina eo anatrehan’Andriamanitra

Marihan’ny Apostoly mazava tsara fa ny famonjen’Andriamanitra ny mpino dia tsy avy amin’ny fahatsarany sy izay ezaka vitany akory fa tena asan’ny fahasovan’Andriamanitra samirery , dia ny nandrotsahan’Andriamanitra be dia be ny Fanahy Masina tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy Mpamonjy (and5).Izany dia efa nambaran’ny Apostoly rahateo araka ny voasoratra hoe: « Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana , ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin’Andriamanitra , tsy avy amin’ny asa fandrao hisy hirehareha  » (Efe 2.8,9). Ary noho ny hamoram-panahy sy fitiavan’Andriamanitra izay tanteraka tao amin’iJesoa Kristy no nahatongavantsika hanana fanantenana ny amin’ny fiainana mandrakizay .

Fanontaniana:

Inona no efa niova taminao raha oharina amin’ilay ianao fahiny ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Mey: MANAVAO NY FANAHY MASINA

| | 26. Andro niakarana
Gen 5.18-24/ Lio 24.50-53 / Kol 3.1-11

| | 29. Ala VI man Paska
Sal 104.24-35 / Lio 11.9-13 /2 Tes 2.1-12

Jona: MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO

| | 05. PENTEKOSTA
Nom 11.16-25 / Jao 20.19-24 / Tit 3.3-7

| | 12. Ala.Trinite- SEKOLY FJKM
2 Tant 20.5-9 / Lio 6.1-5 / 2 Kor 10.1-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY