Talata 13 jolay 2021


Isaia : 4 1. 1-13

Ny Isaia 40-55 dia mampanantena famonjena sy fahafahana any am-pahababoana. Tafiditra ao anatin’izany ny mofon’aina anio , izay anehoan’Andriamanitra fa mikarakara ny zanany hatrany izy . Hitantsika misongadina eto fa :


TSY MANARY NY OLONY ANDRIAMANITRA SATRIA:

1-Azy ny olony (and 1b)
Efa niantso anaranao Aho, Ahy ianao”. Asehon’ Andriamanitra eto fa Izy no Tompon’ny olony. Izy no nahary azy . Izy no namorona azy . Ny dikan’ny hoe :“niantso ny anaranao “ dia hoe : mahalala anao tsara Aho , izany hoe : izay mahasoa anao dia fantatr’Andriamanitra, ny momba anao manontolo dia hainy , izay ilainao rehetra tsy miafina Aminy .


2- Tiany ny olony
“Satria malala eo imasoko ianao ,eny be voninahitra sady tiako …”.Fanehonehoam-pitiavana, fitoriam-pitiavana tsy manam-paharoa ity ka mihasinkasina eo fa akaiky ny fon’Andriamanitra ny olony , maha saro-piaro Azy, manan-danja sy sarobidy eo imasony, ka na dia kapohiny aza dia ampanantenainy fa tsy maintsy vonjeny. Tsy miova izany fitiavan’Andriamanitra izany . Porofon’izany ny fanomezany an’i Jesoa, ho faty ho famonjena ny olony (Jao 3.16). Ianao koa aza kivy intsony, mitrakà fa tia anao loatra ny Andriamanitrao ! Tsy misy tia anao tahaka ny itiavany anao !

3- Arovany sy vonjeny ny olony
« Ary tsy misy maharombaka amin’ny tanako« . Asehon’Andriamanitra eto fa ny heriny sy ny fahefany ary ny maha- Izy azy manontolo dia entin’Andriamanitra miaro ny mpanompony, ka tsy misy avelany hamiravira azy fa Izy Andriamanitra hamonjy ny olony , hiditra an-tsehatra hanafaka ny vahoakany Izy. Ianao koa, matokia fa na mafy toy inona aza no atrehinao, anehoan’Andriamanitra ny maha- Andriamanitra mahery Azy ka vonjeny. Izany rahateo no nahatongavan’i Jesoa : hamonjy ny olona.


Fanontaniana :
Hatraiza ny fahazoanao antoka fa tsy manary anao mihitsy Andriamanitra ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE – FJKM

Perikopa 2021

Aogositra: MIORENA AMIN'NY ASA TSARA

| | 01. Ala. IX man. Trinite
Deo. 15. 7 - 11/ Mat. 6. 1- 4/ Efe. 2. 8 - 10

| | 08. Ala. X man. Trinite - KFTM(Maritiora)
Sal. 31. 1 - 8/ Mat. 21. 33- 46/ Asa. 7. 51 - 8.1

| | 15. Ala. XI man. Trinite - Aumônerie Nationale
Oha. 14. 22 - 27/ Lio. 18. 18- 30/ 2kor. 9. 6 - 15

| | 22. Ala. XII man. Trinite
Mik. 6. 6 - 8/ Mar. 12. 41- 44/ Fil. 1. 1 - 11

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY