Talata 23 Febroary 2021

NEHEMIA 9.1-8

Ny olona mibebaka amin’Andriamanitra

1-Maharitra mamaky soratra masina sy mivavaka

 » …dia namaky ny teny …dia nitsotra sy niankohoka teo anatrehan’i Jehovah Andriamaniny izy » (and3)

Niaiky ny helony sy ny fahotany ary nanetry tena teo anatrehan’i Jehovah Andriamanitra ny vahoaka Jiosy , ka naharitra tamin’ny famakiana ny bokin’ny lalàna nandritry ny ampahefatry ny andro , izany hoe : nandritra ny telo ora, ary nivavaka nitsotra teo anatrehan’i Jehovah Andriamaniny tao anatin’ny telo ora ihany koa . Mariky ny fanekena hankato ny Tenin’Andriamanitra sy fanehoana fahavononana hanompo an’i Jehovah Andriamanitra izany . Koa ny olona mibebaka amin’ Andriamanitra dia mila maneho fahavononana hanompo an’Andriamanitra sy hankato ny teniny ka maharitra amin’ny Tenin’Andriamanitra sy i Jesoa Kristy sy ny vavaka ihany koa .

2-Manaiky ny fahefan’ Andriamanitra Mpahary

« Ianao dia ianao irery ihany no Jehovah . Ianao no nanao ny lanitra , dia ny lanitry ny lanitra » …(and6)

Rehefa avy nitaraina mafy tamin’i Jehovah Andriamanitra ny Levita , izay nitarika ny vahoaka tamin’ny vavaka, dia nitaona ny vahoaka hidera an’ Andriamanitra sy hanaiky ny fahefan’ Andriamanitra Mpahary ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy . Andriamanitra Tompon’ny hery sy fahefana ny Andriamanitra Mpahary ary miankohoka eo anatrehany avokoa ny zava-boahary rehetra . Ka izay rehetra mibebaka eo anatrehan’Andriamanitra Mpahary dia mila manaiky ny hery sy fahefana ananany izay nomeny an’i Jesoa Kristy velona .

Fanontaniana :

Inona avy ny fomba entina maneho ny fibebahana hita eto ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM.

Perikopa 2021

Febroary: MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 28. Karemy II
2 Tant 12.1-8 / Jao 8.25-30 / Heb 13.7-16

Martsa: MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHANTOETRA

| | 07. Karemy III
Gen 22.11-20/ Jao 6.1-13/ Heb 11.17-19

| | 14. Karemy IV
Deo 8.1-14/Lio 22.24-32/ 2 Kor 7.7-15

FJKM Fahazavana

FJKM ISOTRY FITIAVANA