Talata 16 Febroary 2021

2 TANTARA 34.29-33

Ny olona mandre ny Tenin’Andriamanitra

1-Manaiky hitandrina izany

« …dia nanao fanekena teo anatrehan’i Jehovah hanaraka Azy sy hitandrina ny lalàny... »(and31,32)

Rehefa hita tao amin’ny tempoly ny bokin’ny fanekena dia niantso ny vahoaka rehetra i Josia mpanjaka ka naneho ny fahavononany hanaraka sy hankato ny Tenin’iJehovah sady nitaona ny vahoaka rehetra hanaraka sy hiaina izany teni-vavolombelona izany . Naneho ny fahavononany hankatò ny didin’ Andriamanitra i Josia mpanjaka ary ny vahoaka koa dia notaomina hanaraka izany satria nandre ny Tenin’i Jehovah . Araka izany , rehefa mandre ny Tenin’Andriamanitra ianao dia asehoy eo anatrehan’ny Tompo ny fahavononanao hitandrina ny sitrapon’ Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy.

2-Miala amin’ny fanompoan-tsampy

« Ary i Josia nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin’ny tany rehetra… »(and 33)

Rehefa avy nahita sy nandre ny famakiana izay voasoratra tao anatin’ny tenin’ny fanekena i Josia mpanjaka dia nanapa-kevitra handrava ireo sampy : nandrava ny fitoerana avo sy ny alitaran’ny bala , ny sarin-javatra voasokitra … Niala tamin’ny fanompoan-tsampy sy nitaona ny vahoaka hiala tamin’izany i Josia mpanjaka . Araka izany , ny olona izay mandre ny Tenin’ Andriamanitra dia manapa-kevitra handrava sy hiala amin’ny fanompoan-tsampy ka hanompo an’Andriamanitra . Tsy ianao irery ihany anefa fa taomy koa ny amin’izany ka hino an’Andriamanitra ao amin’i Jesoa kristy .

Fanontaniana :

Inona no fanapahankevitrao rehefa avy mandre ny Tenin’Andriamanitra ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Febroary: MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 28. Karemy II
2 Tant 12.1-8 / Jao 8.25-30 / Heb 13.7-16

Martsa: MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHANTOETRA

| | 07. Karemy III
Gen 22.11-20/ Jao 6.1-13/ Heb 11.17-19

| | 14. Karemy IV
Deo 8.1-14/Lio 22.24-32/ 2 Kor 7.7-15

FJKM Fahazavana

FJKM ISOTRY FITIAVANA