Zoma 06 Septambra 2019.

Fandalinana ny Boky 2 KORINTIANA

2 Korintiana 2.1-17

Tena mpanompon’ Andriamanitra marina tokoa ve ianao? Manana toetra miavaka mantsy izany araka an’i Paoly:

1-Tena tia fa tsy mihatsaravelatsihy

Hoy i Paoly : »fa tamin’ny haben’ny fahoriana sy ny alahelon’ny foko no nanoratako taminareo tamin’ny ranomaso be , tsy ny hampalahelovana anareo , fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra » (2.4). Manana izany ve isika mpanompon’ Andriamanitra? Jereo i Jesoa (Jao 1.11).

2-Mamela heloka ny diso (and 5-11)

Zava-dehibe amin’ny maha-kristiana araka ny fampianaran’i Paoly ny famelankeloka ny hafa izay diso . Fampianarana noraisin’i Paoly avy amin’i Jesoa izany satria i Jesoa no nampianatra momba ny famelankeloka ao amin’ny vavaka nampianariny (Mat 6.12). ary raha handeha hivavaka amin’ Andriamanitra isika dia nasainy mandeha mamela izay manana ady amintsika aloha (Mat 5.23-25). Ianaro ny mamela heloka , jereo i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana (Lio 23.24).

3-Hanitr’i Kristy isika

Mizara fitahiana no dikan’izany . Fiainana ho an’izay hovonjena fa ozona sy fahafatesana kosa ho an’ny tsy mino (and14-17). Ao amin’i Kristy ny fandresen’ny mpanompon’ Andriamanitra . »Fa isaorana anie Andriamanitra , izay mitondra anay mandrakariva ao amin’i Kristy toy ny fanaon’izay avy nandresy , ka dia ampisehoany ny hanitry ny fahalalana Azy eny tontolo eny izahay « (2.14).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra  » Boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17