Alahady 04 Febroary 2024

Eksodosy 20. 1-17

Ny didy folo

Nomena ny zanak’Israely ny didy folo mba ahatonga azy ireo hitoetra hatrany amin’ny fanafahan’Andriamanitra.

1- Fanekena ataon’Andriamanitra

Ampahatsiahivina eto amin’ny and.2 ny toerana nisy ny zanak’i Israely: andevo tany amin’ny tany Egypta. Niditra an-tsehatra Andriamanitra nanafaka, namonjy tamin’ny fampahorian’ny Egyptiana. Tsy afaka misaraka amin’llay Andriamanitra Mpanafaka ny fiainany. Ny didy folo nomen’Andriamanitra eto no hahafahan’ny olona mitoetra amin’izany fanafahana izany. Raha miala amin’ny fanompoana an’Andriamanitra ny olona día lasa andevon’ny fahotana indray. Izay mitandrina ny didy nomen’Andriamanitra no manamafy ny fifandraisana Aminy ka azo antoka fa tsy resin’ny fahavalo intsony.

2- Fitiavana

Ny didy folo nomen’Andriamanitra dia mitarika ny olona tena ho tia an’Andriamanitra, hanompo an’Andriamanitra eo amin’ny fiainana manontolo. Mifamatotra amin’izany koa anefa fa ny fitiavana an’Andriamanitra dia aseho amin’ny fitiavana ny namana. Asehon’ny olona amin’ny fifandraisana amin’ny namana, ny fitiavana ny mpiara-belona aminy fa tia an’Andriamanitra izy. manaja an’Andriamanitra izy. Mafy orina ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra rehefa mirindra tsara koa ny fifandraisana amin’ny hafa. Tarihina araka izany isika mpino Kristiana fa ny didy folo dia mampianatra antsika ho tia an’Andriamanitra sady ho tia ny namantsika.

Fanontaniana:

Ahoana no fomba iainanao ny didy folo?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 28. Ala. IX man. Trinite - TPM sy IFRP
Deotoronimia 31. 1–8 | Matio 4. 18–22 | Kolosiana 2. 4–7

Aogositra: MANAMASINA NY TENANY NY MPINO

| | 04. Ala. X man. Trinite
Levitikosy 19. 1–4 | Matio 7. 6 | 1Petera 1. 13–16

| | 11. Ala. XI man. Trinite - KFTM (Maritiora)
Estera 4. 6–17 | Lioka 12. 4–7 | 1Petera 1. 13–16

| | 18. Ala. XII man. Trinite - Aumônerie Nationale
Isaia 52. 11–12 | Marka 7. 14–23 | 2Korintiana 6.11–7.1

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)