Alakamisy 16 Novambra 2023


Filipiana 4:4-9


Mandra-pahatongan’ny fiavian’ny Tompo:


1-Dia mila manana saina mitony (and 4,6,7)
Asaina mifaly sy tsy hanahy na inona na inona ny Kristiana, satria izany ihany no hitan’i Paoly Apostoly ho vahaolana mahomby indrindra hiatrehana ny zava-manahirana eo amin’ ny fiainana. Ny mifaly dia fanehoana fankasitrahana izay zavatra miseho rehetra.
Toy zany koa no tokony hataontsika ka manaiky am-pifaliana izay zavatra miseho na inona na inona , na toa mampatahotra aza dia tsy atao mibahana ao an-tsaina, fa resena amin’ny anaran’i Jesoa Ilay nandresy ny fahafatesana ny fahavalo rehetra.
2-Dia isitraho ny fahasoavan’Andriamanitra efa ao aminao (and 8,9)
Paoly Apostoly dia te- hanokatra ny masom-panahin’ny Kristiana tao Filipia mba hahatsapany sy hiainany ny fahasoavan’Andriamanitra. Hoy izy « hevero izany » izay azo adika hoe : saino,diniho, fantaro ary ankasitraho an’ Andriamanitra. Tsy hitan’izao tontolo izao ny fahasoavan’ Andriamanitra, fa ny olona mino
ihany no mahalala izany. Ny fanjakan’Andriamanitra dia toy ny harena nafenina araka izay ambaran’i Jesoa ao amin ny Matio 13. 44. Izay mahita azy dia mivaro-pananana mba hahazoana azy, izany hoe : mahafoy izay mety ho fananana eto an-tany. Noho izany, ny asa fanompoana izay ataontsika kristiana dia tsy mahabotry antsika akory tahaka ny an’ny mpanompo sampy , izay tena mampahantra tokoa . Ny fanompoantsika an’i Jesoa Kristy kosa dia andraisantsika fahasoavana.
Fanontaniana:
Efa fantatrao hatramin ‘ny ela ve fa mivelona amin ‘ny fahasoavany ianao amin ‘ny maha- olony anao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 28. Ala. IX man. Trinite - TPM sy IFRP
Deotoronimia 31. 1–8 | Matio 4. 18–22 | Kolosiana 2. 4–7

Aogositra: MANAMASINA NY TENANY NY MPINO

| | 04. Ala. X man. Trinite
Levitikosy 19. 1–4 | Matio 7. 6 | 1Petera 1. 13–16

| | 11. Ala. XI man. Trinite - KFTM (Maritiora)
Estera 4. 6–17 | Lioka 12. 4–7 | 1Petera 1. 13–16

| | 18. Ala. XII man. Trinite - Aumônerie Nationale
Isaia 52. 11–12 | Marka 7. 14–23 | 2Korintiana 6.11–7.1

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)