Alatsinainy 13 Novambra 2023

1 Jaona 2.24-29

Ho avy ny Tompo!

Efa nomeny fampanantenana isika

Hita eto amin’ity Epistily nosoratan’i Jaona ity ny mahakasika sy fampitandremana ny amin’ ny antikristy. Asongadiny eto fa efa nampanantenain’i Kristy ho antsika ny fiainana maharitra mandrakizay (and.25). Amin’ny fotoana maha- antomotra ny fiaviany dia maro ny manolotra fampianaran-diso hamily ny finoantsika. Izahao toetra ireny fanahy ireny sao hamitaka antsika ka hanala ilay fampanantenana efa nomeny ho antsika. « Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an’i Jesosy dia tsy mba avy amin’Andriamanitra , ary izany no fanahin’ny antikristy, izay efa renareo fa ho avy, sady efa eo amin’izao tontolo izao sahady izy. » (1 Jao 4.3) Efa nomeny antsika ny hosotra Ilay noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, hoy i Jaona. Nomena ny hosotry ny zanak’ Andriamanitra isika dia ny Fanahy Masina mba hanampy antsika amin’ny fitarihan-dàlana amin’izay alehantsika. Hoy Jesoa « Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ny marina rehetra. » (Jao 16.13). Fa arakaraka ny hankatoavantsika ny Tenin’ Andriamanitra no hanampian’ny Fanahy Masina antsika hahatakatra ny marina tian’ny Tompo handehanantsika, mba tsy hahatonga antsika hanenina, raha ho avy ny Tompo.

Fanontaniana:

Ambarao ny fahavononanao amin ‘ny fiavian ‘ny Tompo.

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Desambra: Ankalazao ny Mpamonjy

| | 03. Advento I
1 Tan. 16:4-14 / Jao. 17:1-5 / Asa. 3:44-48

| | 10. Advento II - Sampana Sekoly Alahady
Sal. 8:1-9 / Mat. 21:15-17 / Heb. 2:10-18

| | 17. Advento III
2 Sam. 22:47-51 / Mat. 5:13-16 / Rom. 15:7-12

| | 24. Advento IV
Sal. 113:1-9 / Lio. 1:46-56 / Rom. 11:33-36