Alakamisy 16 Martsa 2023

3 JAONA 1-8

Ny olona miaina ny fahamarinana

1-Mitondra fifaliana ho an’ny hafa

« fa faly aho fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao … » (and3)

*Nisy olona tonga tany amin’i Jaona Apostoly nitantara taminy momba ny toetran’i Gaio .Faly indrindra i Jaona satria hitan’ny olona fa miaina ny fahamarinan’ny Filazantsara io zanany io .Izany no mahatonga azy nanoratra nanambara ny fifaliany . Ny olo-marina dia fantatra amin’ny ataony sy ny toetrany ivelany.Ilay toetra miafina ao anaty dia lasa hita maso sy azon’ny olona vakiana ety ivelany .Miteraka fifaliana ho an’ny hafa toy ny ray amandreny ,ny mpampianatra,ny mpanabe…Koa iaino ny fahamarinan’ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy mba hahafaly ny manodidina ano raha mandre ny lazan’ny fahamarinanao

2-Mandray tsara ny iraky ny Tompo

« Ry malala , manao asa mahatoky ianao na amin’inona na amin’inona ataonao amin’ireo rahalahy ieo na dia vahiny aza izy  » (and 5)

Niangavian’i Jaona i Gaio mba handray ireo olona mba handray ireo olona nirahiny dia noraisin’i Gaio tsara tokoa izy ireo .Olona tsy mbola fantany akory ireo ,fa ny azo antoka dia olon’ny fiangonana sy efa nino an’i Jesoa Kristy ireo .Rehefa tonga teo aminy tokoa ireo dia noraisiny , nampiany tamin’izay rehetra nilainy , noraisiny toy ny rahalahy mihitsy.Tsy mizaha tavan’olona sy be fitoavana izy .Koa rehefa fantatrao fa iraky ny Tompo ny olona iray tonga eo aminao dia raiso tsara izy , karakarao tsara , ampio amin’izay manahirana sy mety ilainy aminao izy . Raha manao izany ianao no lazaina fa manao asa mahatoky eo anatrehan’i Jesoa Kristy Tompo .

Fanontaniana :

Ahoana ny toetranao rehefa mandray vahiny ao a-trano ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023