Talata 14 Martsa 2023

HOSEA 2.10-22

Mpaminany tao amin’ny fanjakana avaratra i Hosea . Ao amin’ny bokiny dia miseho ho tahaka ny vady tena tia Andriamanitra , ka ny Israely no vadiny amin’izany . Hita taratra ny ray tia ny zanany sady mikarakara azy ihany koa Izy .Mitaona antsika ny mpaminany eto mba :

1-Hitoetra ho mahatoky (and10)

« tsy fantany fa Izaho no nanome azy …kanjo nataon’ireo fanatitra ho an’i Bala izany  » , hoy ny Tompo .Maneho ny alahelony sy ny fahasaro-piarony Andriamanitra eto . Hevero tsara kosa hoe : manao ahoana ny toe-pon’ny lehilahy iray raha toa ka mividy firavaka volamena sy manome izay vola na zavatra hafa ilain’ny vadiny izy, kanefa ireny kosa dia omen’ilay vehivavy ho an’ny lehilahy hafa izay namparafesany ny vadiny izany . Fo vato tahaka ny inona no tsy halahelo ? (and12-15) .Tahaka izany mihitsy Andriamanitra amintsika , izy no manome ny zava-tsoa rehetra , nefa lasa ny olona indray no manompo zavatra hafa , izay heveriny fa hahaozna tombony be ( bala = andriamanitra ny fahavokarana )

2-Hody saina ka hiverina Aminy

Ny mahavariana amin’Andriamanitra dia izao : azony natao ny nanapaka avy hatrany ny fanekeny satria Izy no ampirafesina kanefa mahagaga fa Izy indray no miroso manao ny dingana rehetra hahatsapan’ny vadiny (isika izany) ny fahadisoany ka hiverenany Aminy , sady nampanantena fa handray azy amin’ny indrafo . Fitiavana tsy manam-paharoa izany , ka moa dia hotsinotsinoavinao ve ? Moa misy olombelona mahay mitia amin’ny tahaka izany ve ?

Fanontaniana :

Toerana manao ahoana no hametrahanao an’Andriamanitra ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023