Sabotsy 11 Martsa 2023

1 MPANJAKA 14.21-31

Ity tantaran’i Rehoboama , mpanjaka voalohany tao Joda rehefa nivaky ho roa ny fanjakan ity dia mampiharihary amintsika fa izy dia :

1-Mpitondra tsy mahajoro amin’ny finoana

Ny dikan’ny anarana hoe: Rehoboama dia hoe : mitombo isa na nihamaro ny vahoaka . Zanak’i Solomona izy , nahita sy voataizantamin’ny fahendrena araka izany , zafn’i Davida ka azo heverina fa nahita fomba fitndrana sy ny fijoroan’i Davida ka azo heverina fa nahita ny fomba fitondrana sy ny fitondran’i Davida amin’ny fatokiana an’Andriamanitra , kanefa rehefa tonga mpanjaka dia nanara-davahana ny fanompoan-tsampin’ ny Amonita . Ny tantara eto dia mamerina indroa ny fitanisana ny anaran-drenin’i Rehoboama (iray amin’ire vadin’i Solomona), Nama izay midika hoe : « hatsara-tarehy « , saingy tsindriana tsara koa fa izy dia Amonita.

2- Fositra amin’ny fikorosoam-pahan’ny fanjakana

Noho ny tsy fijoroan-dRehoboama dia nandrorona ny fanjakana satria « nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah ny Joda ka nampahasaropiaro Azy « (and22) , izany hoe: sady nanilika an’Andriamanitra no mbola nanolo-tena sy mankasitraka ny anompoan-tsampy koa. Vokatry ny tsy fananan’ny mpitondra hazon-damosina dia very

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023