Alarobia 08 Martsa 2023

DEOTERONOMIA 23.10-19

Sady mitaona no manamafy amintsika ny Mofonaina anio hahatsiaro fa tsy ankasitrahan’Andriamanitra ireto zavatra telo ireto :

1-Ny havoretrana (and 10-15)

Ny fahadiovana voaresaka eto dia misy izay momba ny fivavahana sy izay mifandraika aminy , fa izay tena ambara eto koa dia izao : tsy tia mifangaroharo amin’ny loto Andriamanitra fa manaisotra ny fahamasinany izany . Raha lazaina amin’ny teny hafa dia izao : tsy tamana amin’ny toerana maloto sy voretra Andriamanitra . Tsy amin’ny fombafombam-pivavahana ihany no mitoetra izany fa amin’ny maha-olona mihitsy . Koa andeha àry hodiovina ny fontsika , ny tenantsika . Mba ahoana ny amin’ireny fako misavovona eran’ny tanàna ireny ?

2- Ny fampahoriana ny hafa (and16,17)

Voalaza eto ihany koa fa andraikitr’izay milaza tena ho olon’Andriamanitra ny miaro sy manafaka ny mila vonjy . Tsy ny manala azy ao an-davaka fotsiny ihany anefa fa ny manao izay tsy hiverenany ao an-davaka ka ho babo indray . Jereo ny mila vonjy ka omeo tan-tsoroka izy ireny .

3-Ny fanompoan-tsampy (and18,19)

Tsy misy tokony hanolo-tena hanompo sampy raha mbola taranaka voafidy ihany koa , ka andeha hampirafy an’Andriamanitra .Tsy sitrany izany .Tsy ilain’Andriamanitra ny vola maloto na famotsiam-bola hanaovana ny asany . Fihatsarambelatsihy izany ka halan’ny Tompo .

Fanontaniana :

Ahoana àry araka ny hafatra anio no heverinao mety hahazoana sitraka avy amin’Andriamanitra ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023