Alarobia 23 Novambra 2022

JAONA 4.39-45

Eo am-piandrasana ny Tompo

1-Andao hiala amin’ny fahotana fa mitaona ny hafa ny fiovam-pontsika (and39)

Maro ireo samaritana no nino ny noho ny filazan-dravehivavy tamin’izy ireo ny momba an’i Jesoa .Ny antony dia ny fahitany ny fiovan’ ilay vehivavy .Mpijangajanga ity vehivavy ity , kanefa indro izy niova noho ny fihaonany tamin’i Jesoa . Izany fiovam-po tampoka sy mahery vaika izany no nanosika ireto samaritana ireto hino sy hitady an’i Jesoa . Ny fiovam-ponsika dia mitaona ny hafa .Koa raha tena mibebaka isika ka miala amin’ny ratsy dia ho voavonjy isika sady hahataona ny hafa ho voavonjy ihany koa.

2-Araraoty ny fotoana hahazoana famonjena (and40)

Nangataka an’i Jesoa mba hijanona ao an-tànanany ireto samaritana ireto dia nanaiky Izy . Raha ny tokony ho izy anefa dia tsy mahazo mijanona ao Izy satria ny Jiosy sy ny Samaritana tsy mahazo mifampiraharaha sy mifanakaiky ara-nofo , satria maloto amin’ny Jiosy ireo Samaritana ireo satria mpanompo sampy.Ny fahitan’izy ireo an’i Jesoa tsy mba nanilika azy dia nohararaotiny mba hitadiavana famonjena ho an’ny fanahiny izay very noho ny fahotany.Roa andro no fotoana nanararaotany an’i Jesoa mba te-higoka fahasoavana avy amin’i Jesoa izy ireo , kanefa tsy manana izany zo izany ,satria ny Jiosy aloha vao ny hafa firenena.Hainy ny nanararaotra ny fotoana mety. Manam-pahendrena tokoa izy ireo amin’izany .Koa araraoty ny fotoana hahafahana mihaino ny Tenin’Andriamanitra , toy izany koa ny fotoana hanompoana an’Andriamanitra , satria voafetra ny fotoana (Mpitoriteny 3.1) .

Fanontaniana:

Efa nisy fahotana niombonanao tamin’ny hafa ve? Vitanao ve ny miala amin’izany , ary mino ve ianao fa hisy fiovana ihany koa iny namanao iny raha mahita azy miova ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy