Alarobia 16 Novambra 2022

EZEKIELA 34.1-10

Ny hafatry ny Tompo entin’ny Mpaminaniny dia:

1-Ho an’ny mpiandry ondry tsy marina (and2-3)

« …ny taviny dia haninareo ary ny volony tafinare , ny nafahy vonoinareo, nefa ny ondry tsy mba andrasanareo... ».Ny mpiandry ondry lazaina eto dia ny mptondra tao Joda .Nijaly ny vahoaka satria ny tombotsoa rehetra lasan’ny mpitondra ka zary mihafihafy sy miaritra ny tsy rariny amin’ny lafiny samihafa ny vahoaka ,tsy rainy ara-tsosialy , tsy rariny ara-pivavahana …Misy alaim-panahy hanao toy izany ny mpitondra sasany ankehitriny eto amin’ny firenentsika.Heloka izany . Fanaovana an’Andriamanitra ho tsy misy. Tandremo fa ny adala no manao izany , araka ny filazan’ny mpanao salamo hoe : « ny adala no manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra  » (Sal 14.1)

2- Ho an’ny mpiandry ondry manam-pahefana (and4)

« Tsy manatanjaka ny malemy ianareo na manasitrana ny marary ,na manamatra ny folaka, na mampody ny noroahana na mikatsaka ny very fa loza loatra ny fampanompoanareo azy » .Ny mpanjaka tao Joda sy ireo mpanapaka miaraka aminy ihany no lazaina eto .Nomen’Andriamanitra fahefana mba hitondra ny vahoakany izy ireo ,hammpiadana ny vahoaka sy hampandry fahalemana azy ao amin’ny taniny , kanefa tsy nampiasa izany fahefana izany araka ny tokony ho izy fa nanampatra izany ka zary loharanom-pahoriana ho an’ny olona indray aza .Tsy ankasitrahan’Andriamanitra velively izany . Ry havana, tandremo ny fanamparam-pahefana fa tsy tompon’ny fahefana isika fa mpindrana .Samia mandanjalanja !

Fanontaniana:

Efa mba nisy fotana ve isika nandray anjara tamin’ny halatra tombotsoam-bahoaka tao amin’ny toeram-piasana : fokontany , kaominina , fanjakana foibe, fiangonana izay misy antsika… ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy