Talata 27 Septambra 2022

2 TIMOTY 2.8-13

Mikeleza aina hatrany ,ilay

1-Noho i Jesoa Kristy

« Tsarovy Jesoa Kristy izay nitsangana tamin’ny maty … »(and8) .Tena hery lehibe mampahery ny mpino hikely aina amin’ny fanompoana ary hiaritra ireo zava-tsarotra samihafa i Jesoa Kristy . Izy ,ilay niaritra ny mafy izay nihatra tamin’ny ainy kanefa nandresy .Izany fiaretany sy fandreseny izany dia mahatonga ny mpino hanana fanantenana velona sady hiandrandra fandresena ihany koa.

2-Noho ny Tenin’Andriamanitra

« ny Tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra » (and 9b) .Ny olombelona azo gadraina , ny mpanompon’Andriamanitra azo enjehina sy fatorana noho ny fanompoany an’i Jesoa Kristy fa ny Tenin’Andriamanitra kosa tsy mba toy izany . Tsy misy afaka mamatotra sy mametra ny fiasan’ny Tenin’Andriamanitra .Ny tantara dia mampahatsiaro antsika fa arakaraka ny nangejana ny fielezan’ny Baiboly teto amintsika no vao mainka nampiroborobo ny finoana .

3-Noho ireo olom-boafidy

« izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin’ny olom-boafidy mba hahazoan’ireny koa famonjena » (and10) .Tsy mampaninona an’i Paoly mihitsy ny fiatrehana ny zava-tsarotra noho ny finoana an’i Jesoa Kristy .Fantany fa hisy akony tsara amin’ny fijoroan’ny hafa amin’ny fanompoana ihany koa izany Jesoa izay efa nanambara hoe: « Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany » (Jao 15.13).

Fanontaniana :

Inona avy ireo antony mahatonga ny mpino haharitra hatrany amin’ny fanompoana ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy