Alatsinainy 26 Septambra 2022

JOBA 36.1-15

Ireo isan’ny mampiavaka ny Tompontsika

1-Ny fahalehibiazany

« Indro lehibe Andriamanitra  » (and5) .Tsy takatry ny sain’olombelona mihitsy izany fahalehibiazan’Andriamanitra izany . Tsy arakaraka io fahalehibiazany io anefa fa indro ny Tompo maneho ny indrafony amintsika .Maneho izany ny fiatrehan’ny Tompo am-pahatoniana izay ambaran’ny mpanompony na dia maneho tsy fahamatorana aza ireo mpanompony indraindray ka miady hevitra amin’ny fandaharany . Avo fipetraka Izy fa iva fijery .

2-Ny fitiavany

« Raha mihaino ka manaiky azy izy dia lany amin’ny fiadanana ny androny » (and11) . Ilay Andriamanitra fitiavana dia mandidy ny mpanompony hibebaka (and10) .Raha miaiky heloka sy miova famindra ireo , dia manome toky ny Tompo fa hiaina fiadanana hatrany izany olom-baovao niova fo izany .Mampahatsiaro ny tenin’i Jesoa tamin’i Zakaiosy izay nilazany fa izy koa dia zanak’i Abrahama. Na ny fiaraha-monina aza tonga vaovao avy eo.

3-Ny famonjeny

« Fa ny fahorian’ny ory kosa no entin’Andriamanitra mamonjy azy  » (and15) .Andriamanitra dia mikendry famonjena mandrakariva amin’ny mpanompony .Tsy mijery ivelany izy fa mijery ny toe-pon’ny olona .Mampahatsiaro ny tenin’i Jesoa Kristy momba ny « malahelo am-panahy » izay handova ny fanjakan’ny lanitra (Mat 5.3) sy ny ory izay hampifaliana izany (Mat 5.4) .Tsy mijery tavan’olona ny mpamonjy fa mpitsara marina .

Fanontaniana :

Inona avy ny fantatrao fa mampiavaka ny Tompontsika ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy