Alatsinainy 26 Septambra 2022

JOBA 36.1-15

Ireo isan’ny mampiavaka ny Tompontsika

1-Ny fahalehibiazany

« Indro lehibe Andriamanitra  » (and5) .Tsy takatry ny sain’olombelona mihitsy izany fahalehibiazan’Andriamanitra izany . Tsy arakaraka io fahalehibiazany io anefa fa indro ny Tompo maneho ny indrafony amintsika .Maneho izany ny fiatrehan’ny Tompo am-pahatoniana izay ambaran’ny mpanompony na dia maneho tsy fahamatorana aza ireo mpanompony indraindray ka miady hevitra amin’ny fandaharany . Avo fipetraka Izy fa iva fijery .

2-Ny fitiavany

« Raha mihaino ka manaiky azy izy dia lany amin’ny fiadanana ny androny » (and11) . Ilay Andriamanitra fitiavana dia mandidy ny mpanompony hibebaka (and10) .Raha miaiky heloka sy miova famindra ireo , dia manome toky ny Tompo fa hiaina fiadanana hatrany izany olom-baovao niova fo izany .Mampahatsiaro ny tenin’i Jesoa tamin’i Zakaiosy izay nilazany fa izy koa dia zanak’i Abrahama. Na ny fiaraha-monina aza tonga vaovao avy eo.

3-Ny famonjeny

« Fa ny fahorian’ny ory kosa no entin’Andriamanitra mamonjy azy  » (and15) .Andriamanitra dia mikendry famonjena mandrakariva amin’ny mpanompony .Tsy mijery ivelany izy fa mijery ny toe-pon’ny olona .Mampahatsiaro ny tenin’i Jesoa Kristy momba ny « malahelo am-panahy » izay handova ny fanjakan’ny lanitra (Mat 5.3) sy ny ory izay hampifaliana izany (Mat 5.4) .Tsy mijery tavan’olona ny mpamonjy fa mpitsara marina .

Fanontaniana :

Inona avy ny fantatrao fa mampiavaka ny Tompontsika ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Desambra: Ankalazao ny Mpamonjy

| | 03. Advento I
1 Tan. 16:4-14 / Jao. 17:1-5 / Asa. 3:44-48

| | 10. Advento II - Sampana Sekoly Alahady
Sal. 8:1-9 / Mat. 21:15-17 / Heb. 2:10-18

| | 17. Advento III
2 Sam. 22:47-51 / Mat. 5:13-16 / Rom. 15:7-12

| | 24. Advento IV
Sal. 113:1-9 / Lio. 1:46-56 / Rom. 11:33-36