Zoma 23 Septambra 2022

2 TIMOTY 4.1-8

Ny mpino mandray fananarana

1-Mazoto hatrany

« mazotoa na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana » .Mampita hafatra sy mananatra an’i Timoty eto .Manafatra izy mba hazoto hatrany amin’ny fanompoana i Timoty .Izay tena mandray fananarana dia maharesy ny hakamoana sy ny fahalainana ary ny fnagatahana andro .

2-Resy lahatra

« mandrese lahatra » (and2). Ny olona resy lahatra no afaka handresy lahatra .Miorina tsara ao amin’i Jesoa Kristy izy, ary mandresy lahatra ny hafa hino sy handray an’i Jesao .Resy lahatra noho ny fihainoana nyTenin’Andriamanitra , ary mandresy lahatra amin’ny fitoriana Filazantsara avy eo .

3-Mahonona tena

« ianao kosa , mahonona tena amin’ny zavatra rehetra » (and5) .Manafatra an’i Timoty iPaoly eto .Mampita fanilo izy ka mila fahamatorana tsara ny andraikitra amin’ny asa fitoriana .Mandresy ny fakampanahy rehetra , tsy manaiky ho voataona amin’ny fitaoman-dratsy rehetra ny mpino .

4-Mandova ny fiainana mandrakizay

Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay nomen’ny Tompo » ( 2 Tim 4.8).Fantatr’iPaoly fa efa mamaraparana ny zara fanompoany eto amin’ity tany fandalovana ity izy . Nambarany fa efa atolotra sahady izy ary efa mby akaiky ny andro fialany (and6).Vonona tanteraka anefa i Paoly ary mahatoky feno fa handova ny fiainana mandrakizay .Iriny indrindra mba hanana fanantenana mafy orina sady handova ny fiainana toa azy ireo rehetra »izay tia ny fisehoan’i Jesoa Kristy »

Fanontaniana :

Inona avy ireo toetra mampiavaka ny iraky ny Tompo ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM .

Perikopa 2023

Desambra: Ankalazao ny Mpamonjy

| | 03. Advento I
1 Tan. 16:4-14 / Jao. 17:1-5 / Asa. 3:44-48

| | 10. Advento II - Sampana Sekoly Alahady
Sal. 8:1-9 / Mat. 21:15-17 / Heb. 2:10-18

| | 17. Advento III
2 Sam. 22:47-51 / Mat. 5:13-16 / Rom. 15:7-12

| | 24. Advento IV
Sal. 113:1-9 / Lio. 1:46-56 / Rom. 11:33-36