Zoma 16 Septambra 2022

Ezekiela 2:1 – 3:3

Tanteraho ny asan’Andriamanitra.

1.Satria izy no maniraka

Natanjaka ny antson’ Andriamanitra niantefa tamin’i Ezekiela: « Ry zanak’olona, mitsangana fa hiteny aho » (and 1). Niantso azy Jehovah ary tonga taminy ny Fanahiny. Izy Tompo no naniraka an’i Ezekiela (and 3) mba hanambara ny hafany amin’ny zanak’israely, ka hanao aminy hoe: « Izao no nolazain’i Jehovah Tompo ». Manambara ny tenany ny Tompo amin’ny maha- ambony indrindra azy. Fomban’i Jesoa koa ny miantso mpiara-miasa ka maniraka azy hanambara ny hafany, fa hoy izy: « Mandehana ianareo, ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra » (Marka 16.15). Isika no irak’ Andriamanitra hanambara ny vaovao mahafaly amin’izao fotoana ankehitriny izao.

2 Satria izy no mampahery

Raha maniraka an’i Ezekiela Jehovah dia nampahafantatra azy ny toetran’ny zanak Israely (jentilisa, mpiodina, zanaka mafy handrina, madi-po) ireo no namaritan’i Jehovah azy ireo. Noho izany, nampahery azy intelo Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Teniny hoe: « Aza matahotra« . Ilain’i Ezekiela tokoa izany satria masiaka ny tontolo hanirahina azy, ary hiatrika fanoherana mivaivay izy. Tsy mora ny manantanteraka asa ao anatin’ny fanenjehana, hiaina ao anaty toe-javatra sarotra, hiady irery eo anantrehan’ny zava-manahirana. Ilaina tokoa ny fampaherezana, satria Jesoa dia efa nampiomana hoe: « Ho halan’ny olona rehetra hianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin’ny farany no ho vonjena ». (Mar 13.13). Ataon’ny Tompo ny fampaherezana mba haharetantsika amin’ny asany. Mahareta havako!

Fanontaniana:

Manao ahoana ny fahatsapanao ny hasarobidin’ny asa nifidianan ‘ny Tompo aminao?

Sampana Sekoly Alahady Foibe FJKM

Perikopa 2022

Oktobra: HAVAOZY NY FANOMPOAN'NY FIANGONANA

| | 02. Ala .XVI man Trinite
Isa 29.13-24/ Mar 7.1-13 /2 Kor 5.11-21

| | 09. Ala.XVII man Trinite-Radio Protestanta
Deo 13.7-12 / Lio 14.12-14 / 2 Kor 4.1-6

| | 16. Ala.XVIII man Trinite-MAMRE
Mal 3.13-24 /Lio 2. 36-38 /Rom 7.5-13

FJKM Fahazavana

FJKM Ifaliarivo Ambanidia

18/09/22