Alakamisy 15 Septambra 2022

MATIO 26.36-46

Ny vavak’i Jesoa Kristy tamin’ny ady ara-panahy nahazo Azy

1-Maneho fankatoavana ny sitrapon’ny Rainy

Fadiranovana loatra ny fanahin’i Jesoa . Niankohoka nivavaka tamin’Andriamanitra Ray Izy .Fantany fa hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra satria manana fifamatorana tsy azo tononina Izy sy ny Ray , ka hoy izy hoe : « Ray o ! raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko , dia aoka ny sitraponao no atao (and42) . Na dia ory indrindra aza ny fanahin’i Jesoa dia naneho ny fanjaan’ny Rainy hatrany ny vavaka nataony . Nampianatra antsika hivavaka koa i Jesoa hoe : … »Hatao anie ny sitraponao  » (Mat 6.10) .Vavaka feno fianam-pianakaviana no tian’Andriamanitra , ary handeha samy hanaiky ny sitrapony hatrany isika eo amin’ny fiainantsika .

2- Nahazoany hery

Voalaza eto fa intelo nivavaka Jesoa , nandresy ny horohoro ary nanaiky ny sitrapon’Andriamanitra hatrany Izy .Niroso tamin’ny fahatoniana hanatona ireo nanenjika Azy, ka hoy izy tamin’ny mpianatra : « Mitsangana , andeha isika , indro efa akaiky ilay mamadika ahy » (and46) .Ny fihaonany tamin’Andriamanitra no nahazoany fandresena sy fahombiazana .Afaka niatrika ny fijaliana sy ny fahoriana , eny manaiky hatramin’ny fahafatesana aza .Tsy nihemotra Izy tamin’ny ady natrehany arakaraka ny nandrosoany hery. Ianao koa , mandrosoa fa aza mihemotra . Aoka hilofo amin’ny vavaka satria ny vavaka no vahaolana tokana handresena . « Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo » (Lio 21.36)

Fanontaniana:

Manao ahoana ny fatokisanareo ny herin’ny vavaka ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Oktobra: HAVAOZY NY FANOMPOAN'NY FIANGONANA

| | 02. Ala .XVI man Trinite
Isa 29.13-24/ Mar 7.1-13 /2 Kor 5.11-21

| | 09. Ala.XVII man Trinite-Radio Protestanta
Deo 13.7-12 / Lio 14.12-14 / 2 Kor 4.1-6

| | 16. Ala.XVIII man Trinite-MAMRE
Mal 3.13-24 /Lio 2. 36-38 /Rom 7.5-13

FJKM Fahazavana

FJKM Ifaliarivo Ambanidia

18/09/22