Sabotsy 06 Aogositra 2022

1 Samoela 17:25-37 

« Jehovah, Izay namonjy ahy tamin’ny tanan’ny liona sy ny bera, Izy no hamonjy ahy amin’ny tanan’io Filistina io » 

Ny mampiavaka ny olon’ny finoanana :
1- Mamantatra ny zava-misy marina.

Tsy mitovy ny fahitan’i Davida an’i Goliata sy ny fahitan’ny besinimaro ity farany. Ny fahitan’ny olona an’i Goliata dia olona lava ranjanana, hoy ny DIEM hoe:  » dia nisy rapeton’olona nirefy tokony ho 3 metatra ny halavany », olona tsara fiarovana hatrany an-tampon-dohany izy io, fa amin’i Davida kosa dia tsinontsinona io satria lehilahy tsy mifora, lehilahy tsy miaraka amin’Andriamanitra velona, noho izany tsy misy tokony hatahorana an’io. Nandresy ny tahotra tanteraka i Davida. 

2- Mahafantatra ny halehiben’ny Tompony. 

Efa namonjy ahy tao amin’ny sarotra ny Tompoko ary mbola hamonjy ahy ihany Izy. Jesoa Kristy dia nanome toky antsika hoe: « Matokia fa izao efa naharesy izao tontolo izao » (Jao.16:33). Ny fahafantarana ny fahalebiazan’ Andriamanitra no nahatonga ireo olo-malazan’ny finoana nanana fahasahiana hisedra ny sarotra. Izy no Andriamanitra Tsitoha. Andriamanitra velona. Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba.

3- Matoky ny Andriamanitra ivavahany 

Ny fatokian’i Davida an’Andriamanitra sy ny fiarovany no niatrehany am-patokiana ny liona sy ny bera izay biby tena mpandringana sy matanjaka. Ny fahafantaran’i Davida ny Andriamanitra ivavahany dia tsy nijanona ho toy ny lesona ianarana any an-tsekoly ka fantatra amin’ny antsipirihany saingy tsy hiainana akory sanatria. Paoly dia sahy nijoro tamin’ny teny sy ny asa arak any fanambarány hoe: « Fantatro izay inoako » (2Tim1, 12).

Fanontaniana: Nahoana i Davida no vonona hifanandrina amin’i Goliata?

Perikopa 2023

Oktobra: AORENO AO AMIN'NY TOMPO NY FIANAKAVIANA

| | 01. Ala XVII man.Trinite
Gen 2.18-25/ Matio 5.31-32/ Efesiana 5.22-23

| | 08. Ala XVIII man.Trinite-Radio protestanta
Deoteronomia 24.1-4/ Marka 10.2-12/ Romana 15.14-21

| | 15. Ala XIX man Trinite-Masera MAMRE
Ohabolana 3.1-12/ Lioka 2.39-52/ Efesiana 6.1-4

| | 22. Ala XX man Trinite Sampana Fifohazana FJKM
Salamo 127.1-5/ Marka 10.13-16/ Kolosiana 3.18-25

FJKM Fahazavana

FJKM ISOTRY FITIAVANA

$('p:has("+ .verset")').css( {color: "red" } );