Alahady 31 Jolay 2022

EKSODOSY 4.10-17

Andriamanitra maniraka ny olona

1-Miaraka aminy

« Koa ankehitriny dia mandehana fa Izaho no homba ny vavanao ka hanoro anao izay holazainao » (and12)

Rehefa niantso an’i Mosesy ho any amin’iFarao sy hitondra ny Zanak’Israely hivoaka ny tany Egypta Andriamanitra dia nandà izy satria bada lela.Nandresy lahatra an’i Mosesy Andriamanitra sady nanome toky azy fa homba ny vavany ka hanoro azy izay holazainy .Andriamanitra momba ny olom-boafidiny .Tsy mamela ny olom-boafidiny hiady irery Andriamanitra mba hahatanteraka ny fikasany .Toy izany ihany koa no nataon’iJesoa Kristy raha naniraka ny mpianatra hitory ny Filazantsara , dia nanome toky fa homba azy ireo mandrakariva .Jesoa Kristy ka tsy misaraka amin’ny olom-boafidiny manao ny asany fa aza manahy .

2-Manolotra vahaolana ho azy

« Tsy ao ihany va Arona Levita rahalahinao ? fantatro fa mahay mandahan-teny izy … »(and14)

Rehefa nitaraina ho bada lela iMosesy dia nanome vahaolana ho azy Andriamanitra , ka i Arona no natolony hiteny amin’ny anaran’i Jehovah sy Mosesy .Vahaolana mifanitsy amin’ny olana amin’ny asa fanompoana nifidianana an’i Mosesy no nomen’Andriamanitra azy . Toy izany koa amin’ny asan’Andriamanitra izay nifidianany anao , mety hisedra olana ianao ao anatin’izany , kanefa misy vahaolana mifanitsy amin’izany efa nomanin’Andriamanitra ho anao . Aza manahy , aza matahotra , matokia an’i Jesoa Kristy amin’ny olana mitranga eo amin’ny fanompoana ataonao .

Fanontaniana:

Inona no atanao rehefa tojo olana amin’ny fanompoana ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Aogositra: TANO MAFY NY FINOANA

| | 21. Ala.X man. Trinite -Aumonerie Nationale
Sal 27.1-6 / Jao 10.31-42 / Efe 6.14-20

| | 28. Ala.XI man Trinite -AKAFITA
Ohab4.10-19 / Mat 18.1-6 / 1Pet 5.5-9

FJKM Fahazavana

FJKM AMPARIBE FAMONJENA (SP AA10)