Sabotsy 30 Jolay 2022

MATIO 24.1-14

Ny olona miomana amin’ny fiavian’ny Tompo

1-Manorina ny fanantenana amin’i Jesoa Kristy

« Lazaiko aminareo marina tokoa .Tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana »(and2)

Ny Tempoly tamin’ny andro nitenenan’i Jesoa Kristy eto dia tsara rafitra , ary nisy ampahany aza nifono volamena mihitsy . Reharehan’ny Jiosy ity tempoly ity , sady nanorenany ny fanantenany , satria mariky ny fitavan’Andriamanitra azy. Nasain’ny mpianatra nijery hy hakanton’ny Tempoly i Jesoa . Nambaran’i Jesoa fa tsy haharitra izany fa ho rava sy ho levona .Na inona na inona tsara ety ambonin’ny tany dia tsy azo hametrahana ny fatokiana, tsy azo hanorenana ny fanantenana.Koa aoreno amin’i Jesoa Kristy ny fanantenanao .

2-Miatrika fahasahiranana samihafa

« Ary Jesoa namaly ka nanao taminy hoe: Mitandrema fandrao hisy hamitaka anareo » (and4) . Endrika maro no isehoan’ny fitaka sady efa mitranga izany araka ny fampitandremana ataon’i Jesoa Kristy ny fisian’ny Kristy sandoka , ady eo amin’ny samy firenena , fanenjehana ho an’ny mpino kristiana , fifankahalana , fifampiampangana . Ireo rehetra ireo dia miteraka fahasahiranana sy fahoriana ho an’ny mpino . Manoloana izany , asaina miorina amin’ny finoana ny kristiana , satria « izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena » (and13).Tsy maintsy ho tonga ny fahasahiranana fa ny olona miandry ny fiverenan’ny Tompo no mahatahiry ny finoana hatrany .

Fanontaniana:

Ahoana ny fiandrasanao ny fiverenan’ny Tompo ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Aogositra: TANO MAFY NY FINOANA

| | 21. Ala.X man. Trinite -Aumonerie Nationale
Sal 27.1-6 / Jao 10.31-42 / Efe 6.14-20

| | 28. Ala.XI man Trinite -AKAFITA
Ohab4.10-19 / Mat 18.1-6 / 1Pet 5.5-9

FJKM Fahazavana

FJKM AMPARIBE FAMONJENA (SP AA10)